Browse By

Category Archives: Military training

ระเบิดสนามฝึกทุ่นทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

พูดถึงสนามฝึกทุ่นระเบิดของเราชาวค่ายป่าหวาย ทหารพลร่ม ประธานชมรมคนป่าหวายมีบันทึกเก็บไว้ จะเอามาเล่าให้ฟัง ท่านประธานชมรมฯ พ.อ.บังเอิญ ถนอมทอง

ครูทหารพลร่มฝึก อส. ในอดีต

ความเดิมตอนที่แล้ว ครูทหารพลร่มฝึก อส.กิ่ง อ.ศรีเทพ ครูฝึกจัดฉากให้ ส.อ.ทวีป ดีรักษา ครูสอน DEMO เอาระเบิดไปทิ้ง แล้วทำพลาดเหมือนระเบิดจริง

ครูฝึกกระโดดร่ม

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย️นั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ได้เป็นผู้บันทึกเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลทุกอย่างไว้ถูกต้อง

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3A

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3A ได้เดินทางมาถึงค่ายเอราวัณ พัน จจ.รอ.

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

สนามฝึกภาคสนาม บ้านจันทเขลม บ้านด่านลานหอย Cobra Gold 2019

ทหารอเมริกันกับทหารเรือไทยร่วมกันพัฒนาสภาพพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามฝึก ทร. บ.จันทเขลม Camp Ban Chan Khlem เพื่อเตรียมการฝึกร่วม/ผสมไทยสหรัฐ

ตำรวจพลร่ม เจ้าหน้าที่ Rigger และ PDO

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่ม ทหารพลร่ม

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่มและทหารพลร่ม เจ้าหน้าที่ RIGGER หรือเจ้าหน้าที่ PDO จากกองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา

ตรวจภูมิประเทศ รพศ.4

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การฝึกต้องมีการเตรียมพร้อม เข้าสู่ห้วงการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ชุดสำรวจส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ส่วนแยกการฝึก จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การฝึก ค่ายสฤษดิ์เสนา

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัสบารานทรอช 19-3

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3 ได้เดินทางมาถึงค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ ด้วยรถบรรทุกพ่วง

เครื่องบินลำเลียง MC-130 J บินสนับสนุน กระโดดร่มร่วมมิตรภาพ CG19

ฝึกคอบร้าโกล 2019 ทีมบินสนับสนุน THA-US

ทีมนักบิน Us ส่วนล่วงหน้า ฝึกคอบบร้าโกล 2019 มาสำรวจพื้นที่การฝึก ณ ศูนย์การบินทหารบก สำหรับอากาศยานที่ใช้ในการฝึกจากทีม Us คงไม่พ้นเจ้าเหยี่ยวดำ Black Hawk จากค่ายอเมริกานั่นเอง

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ BT เฟสที่ลพบุรี

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส BT(Balance Torch) ปี 2019

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส BT(Balance Torch) ปี 2019 ในปีนี้หน่วยที่เข้ารับการฝึกจัดกำลังพลมาจาก รพศ.2 ฝ่ายไทย สำหรับฝ่ายสหรัฐเป็นการ combine ทีมโดยเน้นหน่วย Special Forces(Green Beret)