Browse By

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การฝึกต้องมีการเตรียมพร้อม เข้าสู่ห้วงการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

ชุดสำรวจส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ส่วนแยกการฝึก จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การฝึก ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4(4th Special Forces Regiment)

ส่วนล่วงหน้า ตรวจภูมิประเทศ

ส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ตรวจภูมิประเทศการฝึก

ส่วนล่วงหน้าที่เดินทางมาก่อน ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ เพื่อขอใช้สถานที่ทำการฝึก ไม่ว่าจะเป็นทางธุรการ กินอยู่ หลับนอน หรือการฝึกทางยุทธวิธี ต้องเตรียมการประสานไว้ให้พร้อม

ตรวจภูมิประเทศ รพศ.4

ชุดสำรวจพื้นที่ ตรวจภูมิประเทศ รพศ.4 ค่ายสฤษดิ์เสนา

สำหรับสถานที่ที่เข้าไปสำรวจที่ต้องเตรียมให้เรียบร้อย ได้แก่ ที่พัก ที่ตั้งสำนักงาน ที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น ส่วนนี้ในหน่วยระดับกรมรบพิเศษ สถานที่ที่เหมาะสมก็คือ กองร้อยรบพิเศษ จะจัดของกรมให้หรือของกองพันก็ตามสบาย เอาที่สบายใจ ส่วนใหญ่กรมจะสั่งให้กองพัน รพศ. ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติและมีกำลังพลที่พร้อม

ตรวจภูมิประเทศ กรมรบพิเศษที่ 4

ชุดสำรวจ ส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ตรวจภูมิประเทศ กรมรบพิเศษที่ 4

ต่อไปสนามฝึกเป็นอีกที่ที่สำคัญ ก็คือ สนามฝึกยิงปืน จะเอาแบบทราบระยะหรือยิงทางยุทธวิธีก็แล้วแต่หน่วยมีพื้นที่หรือไม่ เนื่องจากในการฝึกสัปดาห์แรกจะต้องฝึกการใช้อาวุธและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประมาณว่ายิงกันจนเบื่อ ทหารอเมริกันมีของมาเพียบ

ตรวจภูมิประเทศ พิษณุโลก

ชุดสำรวจพื้นที่ ตรวจภูมิประเทศการฝึก สนามฝึกยิงปืนทราบระยะ รพศ.4

ทหารไทยรบพิเศษก็อาศัยการฝึกนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปด้วย ซึ่งได้ทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทางทหาร

ปล. การฝึก BT มีการเปิดพิธีไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 ที่ผ่านมา โดยมีการฝึกใน 2 กรมรบพิเศษ ในปีนี้ รพศ.4 และรพศ.5

พิธีเปิดการฝึก Balance Torch 19-5

พิธีเปิดการฝึก Balance Torch 19-5 ณ กรมรบพิเศษที่ 5 เชียงใหม่ เมื่อ 9 พ.ค.62

COMMENT