Browse By

อาลัยพลร่มป่าหวาย พันเอกประเสริฐ

ในนามของ “ชมรมรบพิเศษ พลร่มป่าหวาย” ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “คัฒฑจันทร์” ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของ พันเอก ประเสริฐ คัฒฑจันทร์ จงไปสู่สุขติในสัมปรายภพด้วย เทอญ

เรื่องเล่า พลร่มป่าหวาย พันเอกประเสริฐ คัฒฑจันทร์ ผู้วายชนม์
พลร่มป่าหวาย ต้องทราบความเป็นมาของทหารพราน ..ทหารพรานจัดตั้งโดยทหารรบพิเศษป่าหวาย เริ่มแรกในพื้นที่ ทภ.3(กองทัพภาคที่ 3) ตอนล่าง พื้นที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ โดยมีพื้นฐานมาจากการฝึกบางระจัน 19 – 20

ทหารรบพิเศษ หมวกแดง

การตั้งทหารพรานเริ่มจัดตั้งชุดครูฝึกก่อน จัดจากรบพิเศษ 1 ชุด, จาก ร้อย.ลว.พล.ม.1 อีก 1 ชุด สนธิกำลังกัน

พ.ต.ประเสริฐ คัฒฑะจันทร์ ก็คือ ผบ.กกล.ทพ.ทภ.3 คนแรก ประมาณปี 2522 ถึง 2523 ท่านเป็นคนบุกเบิกก่อตั้งทหารพราน ..ครั้งแรกขอห้องแถวนายทหารในค่าย บชร.(กองบัญชาการช่วยรบ) เป็นสำนักงาน ผม(พี่เชวง)คือ พงว.คนแรก(พนักงานวิทยุ) ที่สำนักงานมีผม และ พ.ต.ประเสริฐฯ อยู่กัน 2 คน

พี่เชวง(ผู้เล่าประสบการณ์) คนซ้ายเสื้อยีนส์แขนยาว

พี่เชวง(ผู้เล่าประสบการณ์) คนซ้ายเสื้อยีนส์แขนยาว

COMMENT