Browse By

ทหารพลร่มหญิงไทย รบพิเศษ(Airborne)

เรื่องเล่าทหารพลร่มหญิงไทย(Thai Airborne) พลร่มหญิงไทย เธอเป็นส่วนหนึ่งของพลร่มป่าหวาย เพราะสมัยนั้นมีเพียงพลร่มป่าหวายเท่านั้น ..พลร่มหญิงรุ่นแรก คุณฉวีวรรณ แจ้งประจักษ์, คุณนภา ยอดยิ่ง, คุณสุดสวาท กังวาน, คุณเสาวณี สุวรรณจุ้ย, คุณทัศนีย์ ปานกล่ำ ฯลฯ

ทหารพลร่มหญิงไทย

“พลร่มหญิง” รุ่นแรกที่ก่อกำเนิดในป่าหวาย เมื่อปี 2507

พวกเราจำชื่อพวกเธอเหล่านี้ได้ดี แต่ละคนจะกระโดดร่มดิ่งพสุธามากกว่า 700 ครั้ง ใครที่ยังจำได้ว่าโรงเรียนมิตรภาพที่สร้างขึ้นทั่วประเทศไทย ก็ได้แรงกายจากการกระโดดร่มหาเงินรายได้ ช่วยการก่อสร้างวางรากฐานให้เยาวชนคนด้อยโอกาสชั้นล่าง พลร่มช่วยกัน

พลร่มหญิง

นักโดดร่มดิ่งพสุธาหญิง

นักโดดร่มดิ่งพสุธาหญิง ยุคแรกของประเทศไทย “นภา ยอดยิ่ง”

นักโดดร่มดิ่งพสุธาหญิง สนับสนุนกิจกรรมการกุศลได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นหลักในการโดดร่มร่วมกับมูลนิธิการศึกษามิตรภาพ ไทย-สหรัฐ หาทุนสร้างโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นที่เชิดหน้าชูตากองทัพบกตลอดมา ก็นับได้ว่าเป็นการริเริ่มที่ดี ช่วยให้มีการโดดร่มกระตุกเองเกิดขึ้นในกองทัพบก และหารายได้เป็นการกุศล

กระโดดร่มหญิง

แชมป์กระโดดร่มแม่นยำหญิง ถ้วยพระราชทาน คนแรกของประเทศไทย

ฝึกโดดร่ม

…ตอนนั้นพลร่มหญิงที่กระโดดร่มดิ่งร่วมกับพลร่มชาย ใครๆก็ทราบว่ามาจากพลร่มป่าหวาย ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีกระโดดกันมากกว่า 10 ครั้ง ยังไม่รวมงานแฝงแยกตัวเหล่าพลร่มหญิงไปช่วยโดดร่มดิ่งพสุธา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันก็ดี หรือโดดร่มหาเงินเพื่อการกุศล งานบุญอื่นๆอีกด้วยนะครับ

เรียนกระโดดร่ม

พลร่มหญิงไทย

COMMENT