Browse By

กระโดดร่ม MFF แบบ Accelerated Freefall AFF

เรียนกระโดดร่ม รอบนี้เป็นการฝึกออกจากเครื่อง และบังคับท่าทางกลางอากาศ ไม่ใช่ของหลักสูตรกระโดดร่มที่ไหนหรอกครับ เป็นการฝึกกระโดดร่มของทหารที่ใช้ร่มในการปฏิบัติภารกิจก็คือพลร่มป่าหวายนี่เอง

กระโดดร่ม

ที่ว่าพลร่มป่าหวายนั้น ก็คือโดดร่มรอบนี้กระโดดที่สนามป่าหวาย กรมรบพิเศษที่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ส่วนเจ้าภาพที่จัดการฝึกกระโดดร่มในครั้งนี้ก็คือ รพศ.2 พัน.1 อำนวยการโดย ผู้พันหน่อย ดีกรีระดับ USPA รับรองโดย สหรัฐอเมริกา

ซึ่งผู้พันหน่อยมีฝึกหลายๆ แบบ เช่น AFF, MFF และอีกหลายๆ คอส ที่สร้างนักโดดมาหลายคน มานักต่อนักแล้ว ขอบคุณและขอบใจ คนกระโดดร่มเหล่านี้ที่สร้างผลงานไว้ให้อยู่ในความทรงจำที่ดี

COMMENT