Browse By

Category Archives: Military training

กระโดดร่มแทนดั้ม

โดดร่มแทนดั้ม ครั้งแรก จะออกไปแตะขอบฟ้า

กระโดดร่มแทนดั้มรอบนี้ เป็นครั้งแรกของท่านสุภาพสตรีท่านนี้ที่ได้โดดร่มแบบ Tandem ประกบโดยครูฝึกซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดดร่มมาอย่างโซกโซน

ศูนย์สงครามพิเศษ

54 ปี ศูนย์ส งคร ามพิเศษ วันครบรอบก่อตั้ง ศสพ. นสศ.

25 มกราคม วันครบรอบ 54 ปี ศูนย์ส งคร ามพิเศษ – 54th Anniversary of Special Warfare Center Headquarter. เมื่อ 25 มกราคม 2495 อันเป็นวันกองทัพบก หน่วยทหารพลร่มจากกรมจเรทหารราบจำนวนหนึ่ง ได้มีโอกาสกระโดดร่มให้ประชาชนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

วันกองทัพไทย

สวนสนามวันกองทัพไทย ปี 63 วันกองทัพบก รำลึกศึກยุทธหัตถี

สวนสนามวันกองทัพไทย ปี 63 วันกองทัพบก รำลึกศึກยุทธหัตถี กองทัพไทย 4 เหล่าทัพ ซ้อมใหญ่(เสมือนจริง)พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีความสามัคคี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี สำหรับกองพันสวนสนามที่สร้างบรรยากาศให้กำลังพลไม่เครียด ดูแล้วเจริญหูเจริญตาก็มีเพียงกองพันเดียว มาไกลจากชายแดนใต้อีกด้วย ก็คือ กองพันสวนสนามที่ 32 ซึ่งจัดกำลังจาก มว.ทพ.หญิง กกล.ทพ.จชต. รวม 166 นาย เป็นกองพันสวนสนามเดียวที่จัดกำลังพลจากผู้หญิง โดยหมวดทหารพรานหญิงนี้ ได้รับการขนานนามว่า ดอกไม้เหล็กชายแดนใต้ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กกล.ทพ.จชต. …แต่เดี๋ยวก่อนนอกจากกองพันสวนสนามนี้ที่จัดกำลังจากผู้หญิงแล้ว กองพันนี้ยังได้รับภารกิจที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยขอบอก โดยการปฏิบัติจะวิ่งสวนสนามอีกด้วย แตกต่างจากกองพันอื่นที่จัดจากผู้ชาย สวนสนามแบบเตะเท้าธรรมดา ในวันจริง วันเสาร์ที่

กระโดดร่ม

โดดร่ม 8 ways กองทัพบก เรือ อากาศ และตำรวจ กีฬากองทัพไทย

การแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 51 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน ณ สนามโดดร่มตุงคะเตชะ

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์

เตรียมการฝึกร่วมผสมไทย – สหรัฐ คอบร้าโกลด์ 20

เมื่อ 10 – 11 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา ทีมสำรวจส่วนล่วงหน้า จัสแมกไทย ร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ เข้าสำรวจพื้นที่สนามฝึกเพื่อรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงสนามฝึก เพื่อสนับสนุนการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

ระเบิดสนามฝึกทุ่นทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

พูดถึงสนามฝึกทุ่นระเบิดของเราชาวค่ายป่าหวาย ทหารพลร่ม ประธานชมรมคนป่าหวายมีบันทึกเก็บไว้ จะเอามาเล่าให้ฟัง ท่านประธานชมรมฯ พ.อ.บังเอิญ ถนอมทอง

ครูทหารพลร่มฝึก อส. ในอดีต

ความเดิมตอนที่แล้ว ครูทหารพลร่มฝึก อส.กิ่ง อ.ศรีเทพ ครูฝึกจัดฉากให้ ส.อ.ทวีป ดีรักษา ครูสอน DEMO เอาระเบิดไปทิ้ง แล้วทำพลาดเหมือนระเบิดจริง

ครูฝึกกระโดดร่ม

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย️นั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ได้เป็นผู้บันทึกเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลทุกอย่างไว้ถูกต้อง

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3A

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3A ได้เดินทางมาถึงค่ายเอราวัณ พัน จจ.รอ.