Browse By

สนามฝึกภาคสนาม บ้านจันทเขลม บ้านด่านลานหอย Cobra Gold 2019

ทหารอเมริกันกับทหารเรือไทยร่วมกันพัฒนาสภาพพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามฝึก ทร. บ.จันทเขลม Camp Ban Chan Khlem เพื่อเตรียมการฝึกร่วม/ผสมไทยสหรัฐ รหัส Cobra Gold 2019

ทหารสหรัฐกับทหารเรือไทย

ทหารสหรัฐกับทหารเรือไทย ร่วมกันวางแผนก่อนการปฏิบัติภารกิจ

การปรับสภาพพื้นที่สนามฝึก ทร. เป็นการเตรียมการสถานที่ สำนักงานออฟฟิศ ที่พัก อาคารรับรอง ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า เส้นทางถนน การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ทหารขุดถนน

ทหารไทยกับสหรัฐ ช่วยกันขุดถนน

เป็นการเตรียมการทางธุรการให้พร้อม ก่อนฝึก Cobra Gold 19 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งพื้นที่ที่ถูกตั้งเป็นสำนักงาน office ถูกพัฒนาไปมากเลย นี่คือข้อดีของการฝึกร่วมกับ Us มีการพัฒนาพื้นที่โดยได้รับการช่วยเหลือจากทางสหรัฐ ทั้งคนของลงแรงช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทหารอเมริกันก็ไม่เกี่ยงช่วยทหารไทยอย่างเต็มที่งานนี้

ทหารขุดดิน

ชุดของ นย. กับชุดทหาร us ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สนามฝึก

ชุดของ นย. กับชุดทหารอเมริกัน เตรียมการฝึกคอบบร้าโกล์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สนามฝึกจันทเขลม จ.จันทร์บุรี หลังจากขุดและเคลียร์พื้นที่ให้เรียบแล้ว ต่อไปก็สร้างฐานที่มั่นด้วยกระสอบทราย ร่วมด้วยช่วยกัน ทหารทำได้ทุกอย่าง

ทหารวางกระสอบทราย

ทหารไทยกับทหารสหรัฐ ช่วยกันวางกระสอบทราย

ทหารสหรัฐ Us กับทหารไทย Tha(นย.) เตรียมการปรับปรุงพื้นที่การฝึก Cobra gold 2019 ซึ่งจะทำการฝึกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในพื้นที่สนามฝึก จันทเขลม จ.จันทร์บุรี ทหารอเมริกันมาขับรถตักเองเลย ทหารทำได้ทุกอย่าง เยี่ยมที่สุด

ทหารอเมริกันขับรถตัก

ทหารอเมริกันขับรถตัก

ทหารขับรถเกรด

1/2 เดือนผ่านไป หลังจากเตรียมการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเสร็จ สนามฝึก บ.จันทเขลม อาคารที่พัก คนของ สัมภาระอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึกมาเพียบ ทั้งเตรียมการฝึก CG 19 เป็นอาคารสำนักงานของ กองกำลังทางเรือผสม คอบร้าโกลด์ 2019 และในส่วนการฝึกเพิ่มเติม เฟสการฝึกการปฏิบัติการพิเศษร่วม มันก็จะมั่วๆ หน่อย แต่ก็ผ่านไปด้วยดี

สัมภาระคนของมาถึง สนามฝึก บ.จันทเขลม

สัมภาระคนของมาถึง สนามฝึก บ.จันทเขลม

อาคารที่พัก สนามฝึก บ.จันทเขลม

อาคารที่พัก สนามฝึก บ.จันทเขลม ในส่วนการฝึกการปฏิบัติการพิเศษร่วม

เดือนกุมภาพันธ์ห้วงการฝึก ทก.หลัง พื้นที่ส่วนหลัง ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งตำบลส่งกำลังบำรุง สิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น กระสุน, สป.3(น้ำมัน) อาหาร เป็นต้น

สนามฝึก บ.จันทเขลม พื้นที่ส่วนหลัง

สนามฝึก บ.จันทเขลม พื้นที่ส่วนหลัง

สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16

สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16

พื้นที่ส่วนหลัง การฝึก Cobra Gold 19

พื้นที่ส่วนหลัง การฝึก Cobra Gold 19

ตามตารางการฝึก Cobra Gold 19 ในปีนี้สนามฝึกบ้านจันทเขลม ถูกใช้ในการฝึกภาคสนาม FTX ในปีนี้ด้วย โดยมีรถถัง M1A1 มาทำการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง แต่ในแผนการฝึกไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอน โดยสนามฝึกหลักในปีนี้ CG 19 ใช้พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 จ.สุโขทัย

รถถังหลัก M1A1 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม

รถถังหลัก M1A1 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม

ในปีที่แล้ว(Cobra Gold 18)สนามฝึกบ้านจันทเขลมใช้เป็น สนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ อินโดนีเซียและสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และทำพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 ในปีที่แล้ว ซึ่งใช้สนามฝึก ทร. บ.จันทเขลม นี้

รถถัง M1A1 รับการส่งกำลังบำรุง

รถถัง M1A1 รับการส่งกำลังบำรุง โดยมีรถฮัมวี่สนับสนุน

การฝึก Cobra Gold 2019 ในปีนี้ ฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ เฟสการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 สถานที่ใช้สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย

ป้ายเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย ใช้เป็นสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

รถถังหลัก M1A1 Abrams(USMC) หลังจากมาถึงท่าเรืออู่ตะเภา ถูกลำเลียงมาทางถนน เข้าพื้นที่การฝึกภาคสนาม(FTX) จังหวัดสุโขทัย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย ณ สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เฟส CG 19 การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 สุโขทัย

พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 - Closing Ceremony of Cobra Gold 2019

พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 – Closing Ceremony of Cobra Gold 2019

COMMENT