Browse By

รถถังหลัก M1A1 ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ Cobra Gold 2019

ฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 2019 ปีนี้ Light year กองทัพสหรัฐประจำการในภาคพื้นแปซิฟิค บรรทุกยานพาหนะหนักมาถึงไทยแล้ว โดยเข้าเทียบท่าที่ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

เรือบรรทุกคนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ การฝึกคอบร้าโกลด์ 19

ทหารอเมริกัน ชุดขนส่งลำเลียงคนของ

ทหารอเมริกัน ชุดขนส่งลำเลียงคนของ

คือแบบมาเต็มมาก นำโดยรถถังหลัก M1A1 ABRAMS(สีทะเลทราย) มาเป็นแพ็คเกตพร้อมรถกู้ เตรียมการดีปีนี้ อีกทั้งรถยานเกราะมาแบบล้อยางและแบบสายพาน รถฮัมวี่ที่ทาง Us ใช้เป็นรถส่งกำลังบำรุง รถบรรทุกหนัก(MK36) และปืนใหญ่ขนาด 155 มม. M777A2 แมงมุมยักษ์ ก็ขนมาในรอบนี้

รถถังหลัก M1A1 มาคู่กับรถกู้ลาก

รถถังหลัก M1A1 มาคู่กับรถกู้ลาก

ส่วนล่วงหน้า ชุดลำเลียงขนส่ง

ส่วนล่วงหน้า ชุดลำเลียงขนส่ง เคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึก CG 19

รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ

รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ

สำหรับยานพาหนะหนักรถรบ รถถังหลัก รถเกราะ รถฮัมวี่ อาวุธยิงสนับสนุน จะถูกลำเลียงทางถนนเข้าสู่พื้นที่การฝึกภาคสนาม(Field Training) ตามสนามฝึกภาคสนาม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จันทบุรี สุโขทัย พิษณุโลก เพื่อเข้าฝึกร่วมผสมกับกองกำลังมิตรประเทศจำนวน 7 ชาติ(สหรัฐ, ไทย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เกาหลี และสิงคโปร์)

ปืนใหญ่ขนาด 155 มม. M777A2 แมงมุมยักษ์

ปืนใหญ่ขนาด 155 มม. M777A2 แมงมุมยักษ์ อาวุธยิงสนับสนุน เตรียมเคลื่อนย้ายไปสนามฝึก CG 19

รถบรรทุกหนัก MK36

Oshkosh MK36 Wrecker – รถบรรทุกหนัก MK36

จนท.ชุดขนส่ง ลำเลียง รถบรรทุกหนัก MK36 ขึ้นรถพ่วง

จนท.ชุดขนส่ง ลำเลียง รถบรรทุกหนัก MK36 ขึ้นรถพ่วง

รถถัง M1A1 สีทะเลทราย จะถูกลำเลียงไปฝึกในเฟส FTX : การฝึกภาคสนาม ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) แยกไป 2 สนาม สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จ.สุโขทัย และสนามฝึก ทร. บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย ณ สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

รถถังหลัก M1A1 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม

รถถังหลัก M1A1 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม

มาถึงแล้ว การเคลื่ยนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก พื้นที่สนามฝึก ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย นำโดย รถถังหลัก M1A1 Abrams(USMC) หลังจากมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง ถูกลำเลียงมาทางถนน เข้าพื้นที่การฝึกภาคสนาม(FTX) สุโขทัย

รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย พรางตัวเข้ากับพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3

รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย พรางตัวเข้ากับพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3

ถ. M1A1 Abrams จับคู่กับ รถรบ Stryker มาถึงแล้ว สนามฝึกบ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ(USMC) ยานพาหนะในส่วนดำเนินกลยุทธกำลังเข้าตีหลัก มาคู่กับยานรบสไตเก้อ รถรบทหารราบเข้าตี ส่วนติดตามและสนับสนุน ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ามาฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 19 ในปีนี้ด้วย

รถถังหลัก M1A1 Abrams USMC

รถถังหลัก M1A1 Abrams USMC ส่วนดำเนินกลยุทธ

ยานรบ สไตเก้อ กองทัพบกสหรัฐ

ยานรบ สไตเก้อ กองทัพบกสหรัฐ ส่วนติดตามและสนับสนุน

รถถังหลัก M1A1 มาคู่กับ ยานรบ Stryker

ฝ่ายสหรัฐจัดรถถังหลัก M1A1 มาคู่กับ ยานรบ Stryker ฝึก CG 19

ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย ใช้เป็นสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ฝึกร่วมผสม Cobra Gold 19

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รถหนัก คนของถูกลำเลียงเข้าพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

พื้นที่สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

พื้นที่สนามฝึกบ้านด่านลานหอย ที่ตั้ง ทก.ฝึก

ชุดส่วนล่วงหน้า ทหารไทยและทหารอเมริกัน

ชุดส่วนล่วงหน้า ทหารไทยและทหารอเมริกัน เตรียมการการฝึกลำเลียงของหนักเข้าพื้นที่

ปีนี้ CG 19 ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ จะฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย คุณลักษณะและขีดความสามารถของรถถัง มีเกราะที่แข็งแกร่ง ป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่ง มีสายพาน ทำให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว อาวุธเล็งตรงปืนใหญ่รถถัง อาวุธที่รุนแรง เด็ดขาด มีอำนาจการทำลายสูง เสียงเครื่องยนต์ ข่มขวัญข้าศึก และมีการสื่อสารกว้างไกล เสาวิทยุ ถ. ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างดำเนินกลยุทธ สำหรับแผนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ได้จัดในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ ฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย

ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ ฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย

ถ.หลัก M1A1 นาวิกโยธิน สหรัฐ

ถ.หลัก M1A1 นาวิกโยธิน สหรัฐ การจัด 1 หมวดรถถังจะมี รถถังจำนวน 4 คัน

ถ. M1A1 Abrams

ถ. M1A1 Abrams การกลับเข้ามาฝึกเป็นครั้งที่สองหลังจากทิ้งช่วงไปถึง 16 ปี ตั้งแต่ ปี 2002

COMMENT