Browse By

ระเบิดสนามฝึกทุ่นทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

พูดถึงสนามฝึกทุ่นระเบิดของเราชาวค่ายป่าหวาย ทหารพลร่ม ประธานชมรมคนป่าหวายมีบันทึกเก็บไว้ จะเอามาเล่าให้ฟัง ท่านประธานชมรมฯ พ.อ.บังเอิญ ถนอมทอง อดีตทหารพลร่มป่าหวาย สมัยเป็นนายสิบได้รับราชการใน กรพ.1(พร.) อดีตเป็นครู DEMO รุ่นบุกเบิกเมื่อปี 2511

สนามระเบิดทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

ส.อ.บังเอิญ ถนอมทอง(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์) ตอนนั้น พ.ศ.2512 กับตอนนี้ พ.ศ.2561

ในวันศุกร์ 25 ธ.ค.2530 เวลาประมาณ 03:00 น. ได้เกิดระเบิดบริเวณคลังเก็บกระสุนเก่าของสนามฝึกทุ่นระเบิด ในค่ายป่าหวาย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกใกล้เคียงกับศาลาหลวงพ่อโตเป็นอุโมงค์ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 3 เมตร เหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว ไปทั่วเมืองลพบุรี เหตุเกิดนานประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที จึงสงบลง

สาเหตุของการระเบิด(จากพ.อ.จำนงค์ กำจัด รอง ผบ.รพศ.1 ทำการแทนฯ ในขณะนั้น) ว่า ก่อนเกิดเหตุ 2 วัน พ.อ.จำนงค์ฯ พร้อม จนท.สนามทุ่นระเบิดได้ลงไปตรวจการเก็บรักษา กระสุนวัตถุระเบิดเก่า (จากการชี้แจงของ ทบ. เพื่อป้องกันเหตุระเบิดของวัตถุเคมีในเครื่องกระสุน) ที่ใช้ในการฝึกและสาธิตแก่ผู้มาเข้ารับการฝึก

ทหารพลร่ม

มีทั้งกระสุน จรวด ดินระเบิดชนิดต่างๆ จำนวนหนึ่ง และมีระเบิดขว้างชนิดควันฟอสฟอรัสประมาณ 6 ลูก มีสภาพเก่าเก็บ เปลือกเป็นสนิมกัดกร่อนหลุดร่อนออกมาเป็นบางลูก และได้สั่งให้เก็บแยกไว้โดยใส่กล่องเหล็กและใช้ดินชื้นกลบในกล่องเพื่อป้องกันการออกซิเดชั่นระหว่างฟอสฟอรัสกับออกซิเจนในอากาศ

แต่จากสภาพอากาศที่แห้งลงในช่วงฤดูหนาว ทำให้อากาศบางส่วนรอบๆ กระสุนควันฟอสฟอรัสเกิดออกซิเดชั่นกับสารเคมีฟอสฟอรัสที่อยู่ในลูกระเบิดขว้างที่ชำรุดนั้น อย่างไม่คาดคิดทำให้เกิดความร้อนลุกลามไปสู่ดินระเบิดที่อยู่ในคลัง และเกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่องดังกล่าว

ทหารรบพิเศษ

การฝึกวิชาระเบิดทำลาย

ความร้อนและแรงระเบิดทำให้ไม่สามารถเข้าไประงับดับเพลิงได้ จนถึงเวลา 04:20 เสียงระเบิดจึงสงบลง จากการตรวจสอบภายหลังไม่มีผู้ได้รับอันตราย แต่อาคารคลังที่เก็บได้ถูกแรงระเบิดทำลายทั้งหมด หลวงพ่อโตที่อยู่ในศาลาไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

อาคารเรียนระเบิดทำลาย

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เปิดอาคารเรียนระเบิดทำลาย กรมรบพิเศษที่ 1 ปี 2561

COMMENT