Browse By

Category Archives: Military Freefall

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ

กระโดดร่มลงพื้น

กระโดดร่มลงพื้น วิธีการทำอย่างไรถึงปลอดภัย

กระโดดร่มลงพื้น ร่มกลมร่มซิ่ง – A fail landing. กระโดดร่มลงพื้น เตรียมตัวลงพื้น ณ สนามโดดท่าเดื่อ เมื่อเท้าแตะพื้นถือว่าปลอดภัย นักเรียนร่มหรือนักโดดร่มก็ดี มีความปลอดภัย ครูฝึก จั๊มมาสเตอร์ก็รู้สึกดีที่ภารกิจสำเร็จ

พ.อ.เอนก บุนยถี ผบ.กรพ.1 (พร.)

ประวัติการโดดร่มแบบกระตุกเองทางทหาร ในประเทศไทย

การโดดร่มแบบกระตุกเองทางทหาร (Military Freefall) มีบทบาทและได้เริ่มกระทำเป็นครั้งแรก สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการริ่เริ่มที่ กรพ. (พร.) – กองรบพิเศษ (พลร่ม) เมื่อปี พ.ศ.2507 ผู้ริเริ่มคือ พ.อ.เอนก บุนยถี ผบ.กรพ. (พร.) ในขณะนั้น

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF's Airborne-Trooper Training Facility

โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ – Singapore airborne school

Singapore airborne school – โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF’s Airborne-Trooper Training Facility (ATF) ATF สถานที่ฝึกกระโดดร่มของทหารพลร่มสิงคโปร์(Singapore airborne) มีที่ตั้งอยู่ในค่าย Hendon

กระโดดร่มหลักสูตร Military Freefall 37

เฮลิคอปเตอร์ MI-17 สนับสนุนกระโดดร่ม

เฮลิคอปเตอร์ MI-17 สนับสนุนกระโดดร่ม : We’re supported by MI-17. การฝึกกระโดดร่มในหลักสูตรแทรกซึมรุ่นที่ 35 โรงเรียนสงครามพิเศษ เอราวัณ จังหวัดลพบุรี ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ MI-17

กระโดดร่มลงพื้น

รวมท่ากระโดดร่มลงพื้น ร่มกลม ร่มซิ่ง ร่มเหลี่ยม : Parachute Landings

กระโดดร่มลงพื้น ร่มกลม ร่มซิ่ง ร่มเหลี่ยม – A fail landing. กระโดดร่มลงพื้นแบบซิ่งวิ่งเร็ว ลงอย่างไว นักโดดร่มกีฬาบังคับร่มลงพื้นแบบไม่ต้องเบรค ท่าลงสวยงามปลอดภัยทุกคน

แสดงการสาธิตการปฏิบัติการพิเศษ

ทหารรบพิเศษฝึกสาธิตการรบ – THAI Special force Power Demonstration

ทหารรบพิเศษฝึกสาธิตการรบ – THAI Special force Power Demonstration. หน่วยทหารรบพิเศษกองทัพบกไทย โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ แสดงการสาธิตพลังอำนาจทางทหาร

ฝึกกระโดดร่มทางทหาร

กระโดดร่มทางทหาร : Military freefall

กระโดดร่มทางทหาร : Military freefall มีการฝึกในหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างที่มีการฝึกโดดร่มอยู่ในปัจจุบันได้แก่ กระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่ Static line

กระโดดร่มทางทหาร

Psyop. BN. freefall training – กระโดดร่มตามวาระพัน ปจว.

Psyop. BN. freefall training – กระโดดร่มตามวาระพัน ปจว. Psyop. BN. freefall training – กระโดดร่มตามวาระพัน ปจว. ทหารรบพิเศษกองทัพบกไทย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ฝึกกระโดดร่มตามวาระประจำเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ MI-17

STRIKE 2013 Freefall landing – กระโดดร่มฝึกร่วมไทยจีน

STRIKE 2013 Freefall landing – กระโดดร่มฝึกร่วมไทยจีน ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013 หน่วยรบพิเศษไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน PLA Special Force ฝึกร่วมการแทรกซึมทางอากาศกระโดดร่ม

The Fourth Joint China-Thai "Special Operations" Military Exercise

ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013

ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 การฝึกผสม “การปฏิบัติการพิเศษ” ไทย – จีน ครั้งที่ 4 มีหน่วยเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย หน่วยรบเคลื่อนที่เร็ว(RDF) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(SF Airborne)

กระโดดร่มทหารรบพิเศษ

กระโดดร่มก่อนออกจากเครื่องความรู้สึกอย่างไร

กระโดดร่มBalloon – Para balloon jumping ท่ายืนในการกระโดดร่ม เมื่อครูสั่ง Stand by ให้ยืนในท่ากางขาเล็กน้อย พร้อมสปริงตัวไปข้างหลัง เมื่อสั่งโดด การสปริงตัวไปข้างหลังไม่ใช่ สปริงตัวขากางแล้วค่อยนับ พอขาพ้นพื้นให้นับเลย เพราะเวลาโดดจริงๆ ไม่มีอะไรมารองรับขาเรานะนักเรียน

กระโดดร่มMFF

กระโดดร่มร่มไม่กางวิธีแก้ – A bag lock malfunction

โดดร่มหลักสูตรแทรกซึม โรงเรียนสงครามพิเศษ กระโดดร่มในภาคอากาศ นักเรียนจะได้ฝึกการปฏิบัติเมื่อโดดร่มออกจากอากาศยาน หลังจากที่เท้าพ้นพื้นไปแล้ว มีแต่ร่มหลัก/ร่มสำรองเท่านั้นที่อยู่กับนักโดด ตัวนักโดดจะได้สัมผัสอากาศรับรู้ถึงท่าทางดิ่งลง หงาย คว่ำ ม้วนหน้า ม้วนหลัง ตีลังกาก็มี