Browse By

Category Archives: Military Freefall

Cobra Gold 2020

ฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 2020

ฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 2020 เป็นการฝึกเพิ่มเติมอีกเฟสหนึ่ง SOF Ground ประกอบด้วย กำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้ง 3 ประเทศ

ครูฝึกกระโดดร่ม

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย️นั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ได้เป็นผู้บันทึกเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลทุกอย่างไว้ถูกต้อง

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ

กระโดดร่มลงพื้น

กระโดดร่มลงพื้น วิธีการทำอย่างไรถึงปลอดภัย

กระโดดร่มลงพื้น ร่มกลมร่มซิ่ง – A fail landing. กระโดดร่มลงพื้น เตรียมตัวลงพื้น ณ สนามโดดท่าเดื่อ เมื่อเท้าแตะพื้นถือว่าปลอดภัย นักเรียนร่มหรือนักโดดร่มก็ดี มีความปลอดภัย ครูฝึก จั๊มมาสเตอร์ก็รู้สึกดีที่ภารกิจสำเร็จ

วิธีแก้ไขโดดร่มไม่กาง ทำอย่างไร?

นักโดดร่มใช้เวลาที่อยู่กลางอากาศในเสียววินาที ซึ่งนักเรียนโดดร่มจะถูกฝึกให้ทำอะไรหรือตัดสินใจเป็นวินาที จังหวะนั้นอย่าคิดนานนะนักเรียน ร่มมันจะตกถึงพื้นอยู่แล้ว

พ.อ.เอนก บุนยถี ผบ.กรพ.1 (พร.)

ประวัติการโดดร่มแบบกระตุกเองทางทหาร ในประเทศไทย

การโดดร่มแบบกระตุกเองทางทหาร (Military Freefall) มีบทบาทและได้เริ่มกระทำเป็นครั้งแรก สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการริ่เริ่มที่ กรพ. (พร.) – กองรบพิเศษ (พลร่ม) เมื่อปี พ.ศ.2507 ผู้ริเริ่มคือ พ.อ.เอนก บุนยถี ผบ.กรพ. (พร.) ในขณะนั้น

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF's Airborne-Trooper Training Facility

โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ – Singapore airborne school

Singapore airborne school – โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF’s Airborne-Trooper Training Facility (ATF) ATF สถานที่ฝึกกระโดดร่มของทหารพลร่มสิงคโปร์(Singapore airborne) มีที่ตั้งอยู่ในค่าย Hendon

กระโดดร่มหลักสูตร Military Freefall 37

เฮลิคอปเตอร์ MI-17 สนับสนุนกระโดดร่ม

เฮลิคอปเตอร์ MI-17 สนับสนุนกระโดดร่ม : We’re supported by MI-17. การฝึกกระโดดร่มในหลักสูตรแทรกซึมรุ่นที่ 35 โรงเรียนสงครามพิเศษ เอราวัณ จังหวัดลพบุรี ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ MI-17

กระโดดร่มลงพื้น

รวมท่ากระโดดร่มลงพื้น ร่มกลม ร่มซิ่ง ร่มเหลี่ยม : Parachute Landings

กระโดดร่มลงพื้น ร่มกลม ร่มซิ่ง ร่มเหลี่ยม – A fail landing. กระโดดร่มลงพื้นแบบซิ่งวิ่งเร็ว ลงอย่างไว นักโดดร่มกีฬาบังคับร่มลงพื้นแบบไม่ต้องเบรค ท่าลงสวยงามปลอดภัยทุกคน

แสดงการสาธิตการปฏิบัติการพิเศษ

ทหารรบพิเศษฝึกสาธิตการรบ – THAI Special force Power Demonstration

ทหารรบพิเศษฝึกสาธิตการรบ – THAI Special force Power Demonstration. หน่วยทหารรบพิเศษกองทัพบกไทย โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ แสดงการสาธิตพลังอำนาจทางทหาร