Browse By

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3A

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3A ได้เดินทางมาถึงค่ายเอราวัณ พัน จจ.รอ. ด้วยรถ FTS บรรทุกขนคนของพร้อมอุปกรณ์การฝึก อาวุธยุทโธปกรณ์ สัมภาระ เพื่อเตรียมการฝึกก่อนวันเปิด ในวันที่ 8 ก.ค.62

ฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch

ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า ฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch มาถึงแล้ว

ปีนี้ Green Beret รพศ. สหรัฐ มาฝึกเหมือนเดิมตามวงรอบการฝึกประจำปี เปลี่ยนหน่วยหมุนเวียนกันมาฝึกเพื่อหาประสบการณ์ รอบนี้ National Guard มาทีม 1 ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ประมาณ 12 นาย ทั้งคนของ อุปกรณ์สัมภาระ เตรียมการฝึกมาพร้อม

Balance Torch Joint Training

รถ FTS บรรทุกขนคนของพร้อมอุปกรณ์การฝึก อาวุธยุทโธปกรณ์ สัมภาระมาพร้อม

ในห้วงนี้ดำเนินการทางธุรการ คนของส่วนล่วงหน้ามาก่อน ฝึกไปด้วยเตรียมของไปพร้อมกัน ….คืนก่อนยังขนของมาไม่หมด โดยเฉพาะของหนักๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ รถรบลาดตระเวน ATV บรรทุกเครื่องบินมาลงที่สนามบินอู่ตะเภา มาถึงเคลื่อนย้ายต่อไป คนของพร้อมฝึก Balance Torch 19-3A

รถ ATV ยานพาหนะรถรบเบา

เจ้าหน้าที่ดำเนินการผูกมัดรัดตึง รถ ATV ก่อนที่จะขนส่งไปยังที่หมาย

ยานพาหนะรถรบเบา ATV

รถ ATV บรรทุกใส่รถหกล้อมาจากสนามบินอู่ตะเภา มายังที่หมาย พัน จจ.รอ.

คนเตรียมให้พร้อม ชุดครูทหารอเมริกันเตรียมความพร้อมก่อนฝึก ….ก่อนการฝึกต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งคนของ การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะของทีมครู เป็นการเตรียมตัวและสร้างความคุ้นเคยในสนามยิงปืน ภูมิประเทศ แสง เสียง

การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะ

การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะของทีมครูฝึกทหารสหรัฐฯ

การฝึกยิงปืนจะถูกวางแผนในสัปดาห์แรกของเฟสการฝึกทุกครั้ง เป็นเรื่องพื้นฐานในการยุทธและขีดความสามารถพื้นฐานที่ทหารทุกคนจะต้องเรียนรู้

Us Army Special Forces

การเตรียมตัวและสร้างความคุ้นเคยในสนามยิงปืน

ของก็มาพร้อมแล้ว รถ ATV ประจำการในหน่วยทหารราบสหรัฐ ยานพาหนะรถรบเบามาฝึกร่วม Balance Torch ….รถ ATV หลังจากที่บรรทุกใส่รถหกล้อมาจากสนามบินอู่ตะเภาเมื่อคืนก่อน วันนี้ก็ได้มาโชว์ตัวในตอนเช้า กองทัพไทยเมื่อไหร่? จะมีมาใช้บ้างนะ

ยานพาหนะรถ Superlight ATV

ยานพาหนะรถ Superlight ATV ประจำการในหน่วยทหารราบสหรัฐ

สำหรับสเปคของมันมีรายละเอียดดังนี้ รถรบทหารราบเบา MRZR ATV เครื่องยนต์ Gas powered ขนาด 875cc แรงม้า 88 HP ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา AWD บรรทุกได้ 4-6 ที่นั่ง น้ำหนักบรรทุก 1,500 ปอนด์

ทหารรบพิเศษอเมริกัน Us Special Forces

ทหารรบพิเศษอเมริกัน Us Special Forces ส่วนล่วงหน้ามาเตรียมการฝึก

การเตรียมให้พร้อมทั้งคนของ ในการฝึกร่วมไทยสหรัฐ เป็นการดำเนินการทางธุรการ ส่วนสนับสนุน ส่งกำลังต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนฝึก ซึ่งได้รับการประสานและอำนวยการเป็นอย่างดีจนเสร็จสิ้น ต่อไปผู้เข้ารับการฝึกทั้งทหารไทย มิตรประเทศสหรัฐก็เริ่มฝึกได้เลยในวันถัดไป โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 ก.ค.62 นี้

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch

การซักซ้อมพิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch

COMMENT