Browse By

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง Cobra Gold 2019

เริ่มแล้ว การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย ณ สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย ณ สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย ณ สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

การกลับเข้ามาฝึกเป็นครั้งที่สองหลังจากทิ้งช่วงไปถึง 16 ปี รถถังหลัก M1A1 FEP ในปี 2019 การฝึกภาคสนาม(FTX) เฟสดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ฝ่ายไทยได้จัด รถถังเบา Stingray(กองพันทหารม้าที่ 26), รถเกราะล้อยาง BTR-3E1(กองพันทหารม้าที่ 10) เข้ารับการฝึก สำหรับรถถังหลัก VT-4 จะได้เข้าฝึกหรือเปล่า ยังไม่แน่ชัดเนื่องจากติดภารกิจฝึกของหน่วย

ถ. M1A1 FEP นาวิกโยธินสหรัฐ ฝึกร่วมกับ ถ. Stingray กองทัพบกไทย

ถ. M1A1 FEP นาวิกโยธินสหรัฐ ฝึกร่วมกับ ถ. Stingray กองทัพบกไทย

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีหลายส่วนที่ฝึกแบบแยกการ ทั้งรหัส CG และ BT ในวันสุดท้ายการฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ สำหรับการฝึกร่วมปีนี้ทั้งสองเฟส คอบร้าโกลด์ และบารานทรอช มีแผนการฝึกแบบแยกการ ตามสนามฝึกต่างๆ สุดท้ายก็ไปจบ พบกันที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อเตรียมลำเลียงคนของกลับ มีการฝึก 2 เฟส ดังนี้

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19

  1. เฟส CG19 การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 @สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 สุโขทัย
    การฝึกกระโดดร่มร่วมมิตรภาพ(Friendship Jump)

    การฝึกกระโดดร่มร่วมมิตรภาพ(Friendship Jump) Cobra Gold 19

    2. เฟส BT บารานทรอช 19-2 กระโดดร่มร่วมมิตรภาพ(Airborne operation) Friendship jump @สนามบิน กองบิน 2 ลพบุรี

จบแล้วปิดฉากการฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐ พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 : Closing Ceremony of Cobra Gold 2019

พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19

พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 – Closing Ceremony of Cobra Gold 2019

วันเวลา : ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
ประธาน : พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ADM Philip S. Davidson ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก
สถานที่ : ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย
ผู้ร่วมพิธี : ผู้แทนกองทัพชาติสมาชิก ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

รถถังหลัก M1A1 FEP

รถถังหลัก M1A1 FEP หลังจากฝึกจบ เตรียมเคลื่อนย้ายออก

เดินทางกลับแล้ว รถถังหลัก M1A1 Abrams สีทะเลทราย ยานรบสไตรเก้อและคนของ หลังจากฝึกจบเฟสดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและทำพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ยานรบสไตรเก้อ

ยานรบสไตรเก้อ พร้อมคนของเตรียมสัมภาระในการเคลื่อนย้ายออก

รถรบ Stryker

รถรบ Stryker กองทัพบกสหรัฐ ถูกจัดมาจำนวน 14 คัน เข้าทำการฝึก Cobra Gold 2019

การฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 19 รถถังหลัก M1A1 แบบ FEP ได้กลับมาอีกครั้งในปี 2019 โดยครั้งแรกได้ฝึกในปี 2002 กองทัพสหรัฐได้ส่ง รถถัง M1A1 แบบ HC มาร่วมฝึกกับ ถ. M48A5

ถ.หลัก M1A1 นาวิกโยธิน สหรัฐ

ถ.หลัก M1A1 นาวิกโยธิน สหรัฐ การจัด 1 หมวดรถถังจะมี รถถังจำนวน 4 คัน

การกลับมาครั้งที่สองในรอบ 16 ปี ของ ถ. M1A1 FEP นาวิกโยธินสหรัฐ ฝ่ายไทยได้จัด ถ. Stingray จากกองพันทหารม้าที่ 26 เข้าฝึกร่วม สำหรับรถรบฝ่ายสหรัฐจัด Stryker มาฝึกกับ รถเกราะล้อยาง แบบ BTR 3E1 กองพันทหารม้าที่ 10

รถถังหลัก M1A1 Abrams USMC

รถถังหลัก M1A1 Abrams USMC

รถรบ Stryker

รถรบ Stryker เตรียมเคลื่อนย้ายออก หลังจากฝึกจบ

พิธีปิดการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-2

พิธีปิดการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปิดการฝึกพร้อมกับการฝึก Cobra Gold 19

COMMENT