Browse By

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่ม ทหารพลร่ม

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่มและทหารพลร่ม เจ้าหน้าที่ RIGGER หรือเจ้าหน้าที่ PDO จากกองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา เป็นหน่วยส่งกำลังทางอากาศสนับสนุนทางยุทธศาสตร์ สนับสนุนฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทย

ตำรวจพลร่ม เจ้าหน้าที่ Rigger และ PDO

ตำรวจพลร่ม เจ้าหน้าที่ Rigger และ PDO

โรมิโอ(ROMEO) เป็นรหัสนามเรียกขานของหน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศที่สหรัฐฯ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างลับๆ ในประเทศไทย ที่บริเวณสนามบินตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และเป็นหน่วยสาขาหนึ่งของหน่วยใหญ่ที่ตั้งอยู่ในฐานทัพอเมริกันบนเกาะโอกินาวา ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการจัดตั้งกองพันพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา และเป็นหน่วยที่ทางอเมริกันให้ตำรวจพลร่มเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมด้วยในหน้าที่ Rigger และ Load Master

ชุดครูฝึกทหารอเมริกัน Green Berets

ชุดครูฝึกทหารอเมริกัน Green Berets กองร้อยรบพิเศษที่ 46

ทั้งนี้ก็มีกำลังพลจากกองทัพบกของไทยส่วนหนึ่งก็ร่วมเข้าทำงานในส่วนนี้ด้วย แต่ทางอเมริกันจะไว้วางใจและมอบหมายให้ตำรวจพลร่มเป็นหัวหน้า ทีมในส่วนนี้จะเรียกว่าทีม PDO(Parachute Drop Operations)หรือทีมปฏิบัติการทิ้งของด้วยร่ม

การตรวจร่มก่อนโดด ณ ตำบลบรรทุก ตรวจเช็คโดยผู้ควบคุมการกระโดดร่ม(JMPI) หรือจาก จนท.ตรวจการแต่งร่ม(RIGGER) ตามลำดับขั้นตอนการแต่งร่ม

เมื่อกองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนาจัดตั้งขึ้นแล้ว ภารกิจในส่วนที่ตำรวจพลร่มที่จะต้องไปปฏิบัติงานที่โรมิโอนั้น จึงได้เป็นความรับผิดชอบของกองพันพิเศษในการจัดกำลังพลไปสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไป

สะพานแขวน กองพันพิเศษ

สะพานแขวน กองพันพิเศษ เชื่อมระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้

ในปี พ.ศ.2517 ตำรวจพลร่มที่กองพันพิเศษและโรมิโอต้องยุติบทบาทลงเนื่องจากสหรัฐฯถอนกำลังออกจากประเทศไทยพร้อมกับยุติการช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งทหารพลร่มพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตำรวจพลร่มซึ่งมี ร.ต.อ.สาโรจน์ ปัญญา รอง ผบ.พันพิเศษในขณะนั้นจึงได้นำกำลังกลับต้นสังกัดหน่วยเดิม ถือว่าเป็นการจบภารกิจของตำรวจพลร่มที่กองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา และโรมิโอ

ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4

ค่ายสฤษดิ์เสนา ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง กรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

COMMENT