Browse By

Cobra Gold HCA 2020 ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ

ฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 2020 โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA-Humanitarian Civic Assistance)

วันที่ 10 ก.พ.63 เวลา 09.09 น. เก้านาฬิกาเก้านาที เป็นเวลาฤกษ์งามยามดี กำลังพลจากกองทัพอากาศ(กรมช่างโยธาทหารอากาศ) จำนวน 20 นาย, กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 นาย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน จำนวน 5 นาย

ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ รร.วัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา แสงจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงข่อย เป็นประธาน

Cobra Gold 2020

สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.วัดดงข่อย เป็นแผนงานทางการช่าง โครงการช่วยเหลือประชาชน(HCA) ในการฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ Cobra Gold 2020

ฝึกร่วมไทยสหรัฐ

ซึ่งโรงเรียนนี้เป็น Site งานที่ 6 รับผิดชอบโดย ทอ. 20 นาย, สหรัฐฯ 21 นาย และจีน 5 นาย รวม 46 นาย กำลังพลทั้งหมดทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ขนาด 7.8 ×20.32 เมตร ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. – 5 มี.ค.63 เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน

COMMENT