Browse By

โดดร่ม 8 ways กองทัพบก เรือ อากาศ และตำรวจ กีฬากองทัพไทย

การแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 51 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน ณ สนามโดดร่มตุงคะเตชะ กองร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดดร่มทัพไทย

การแข่งขันประกอบไปด้วยนักโดดร่มมาจากทุกเหล่าทัพ กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทีมอุปถัมภ์ เข้ามาร่วมแข่งขันกระโดดร่มชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเสริมสร้างสมรรถภาพของกำลังพลเหล่าทัพต่าง ๆ ในการกระโดดร่ม

กระโดดร่มทัพไทย

สำหรับการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ประกอบไปด้วยการโดดร่มหลายประเภท เช่น โดดร่มหมู่แม่นยำชาย/หญิง โดดร่มประเภททั่วไป กระโดดร่มบุคคลแม่นยำชาย/หญิง เป็นต้น

วันซ้อมการแข่งขันกระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ปี 58

สำหรับคลิปโดดร่มคลิปนี้เป็นการแข่งขันประเภทเกาะหมู่ 8 ways speed snow flake (เกาะหมู่เร็ว) การโดดเรียงลำดับตามเหล่าทัพ อากาศ, ทัพเรือ, ทัพบก และตำรวจ ตามลำดับ ผลการแข่งขันหรือคะแนนจะเป็นอย่างไร ให้ดูคลิปแล้วทายผลได้ครับ ว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์โดดร่มประเภทนี้?

8 ways ทีม ทบ. รองแชม์ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ปี 58

COMMENT