Browse By

Category Archives: Static line jump

ครูฝึกกระโดดร่ม

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย️นั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ได้เป็นผู้บันทึกเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลทุกอย่างไว้ถูกต้อง

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ

พ.ท.เสรี บุญชูวิทย์ เนื้อร้อง คำร้อง มาร์ชพลร่ม

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม เนื้อเพลง พันโท เสรี บุญชูวิทย์

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม : Thai Army Airborne Cadence เหล่าพลร่มสืบเนื่องมาจากทหารพราน ซึ่งได้ปรากฏอยู่ใน เนื้อเพลงมาร์ชทหารพลร่มนี้ พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ขอทำความเข้าใจให้เหล่าทหารพลร่ม

พ.ท.เสรี บุญชูวิทย์ เนื้อร้อง คำร้อง มาร์ชพลร่ม

ความสับสนในเรื่องทหารพรานที่อยู่ในเนื้อเพลงมาร์ชพลร่ม

ความสับสนในเรื่องทหารพรานที่อยู่ในเนื้อเพลงมาร์ชพลร่มนี้มีมานานมากแล้ว และพ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ก็ได้พยายามตอบคำถามนี้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี แล้วด้วย

วิธีแก้ไขโดดร่มไม่กาง ทำอย่างไร?

นักโดดร่มใช้เวลาที่อยู่กลางอากาศในเสียววินาที ซึ่งนักเรียนโดดร่มจะถูกฝึกให้ทำอะไรหรือตัดสินใจเป็นวินาที จังหวะนั้นอย่าคิดนานนะนักเรียน ร่มมันจะตกถึงพื้นอยู่แล้ว

กระโดดร่มดิ่งพสุธาครั้งแรก

การฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเอง ดิ่งพสุธา ครั้งแรกในไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ครบรอบ 61 ปี กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ที่ผ่านมา หน่วยนี้เป็นหน่วยแรกในกองทัพบกซึ่งทำการเปิดการฝึกการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง(ดิ่งพสุธา) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

กระโดดร่มไม่กาง

กระโดดร่มพลาด วิธีแก้เหตุติดขัด – Parachute fail

กระโดดร่มพลาด วิธีแก้เหตุติดขัด – Parachute fail, Learning to cutaway กระโดดร่มพลาด – Parachute fail หลักสูตรกระโดดร่ม นร.สอ.รุ่นที่ 303 รร.สพศ. ศสพ. นสศ. ใช้ตัวย่อซะงงเลย เรียกเต็มๆแบบไม่ย่อ คือ หลักสูตรกระโดดร่ม(Airborne training course) นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF's Airborne-Trooper Training Facility

โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ – Singapore airborne school

Singapore airborne school – โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF’s Airborne-Trooper Training Facility (ATF) ATF สถานที่ฝึกกระโดดร่มของทหารพลร่มสิงคโปร์(Singapore airborne) มีที่ตั้งอยู่ในค่าย Hendon

กระโดดร่มบอลลูน

กระโดดร่ม Balloon : Parachute training

กระโดดร่ม Balloon – Para balloon jumping การฝึกกระโดดร่มกลม ที่ความสูงประมาณ 1000 ฟิต(Approx 1,000ft) การโดดร่มนักเรียนที่เข้ารับการฝึกจะโดดออกจากบอลลูน

หมอภาคย์ฝึกกระโดดร่ม

เมื่อหมอภาคย์ฝึกกระโดดร่มร่วมนายร้อย จปร. Airborne 229, 1999 Then And Now

เมื่อหมอภาคย์ฝึกกระโดดร่มร่วมนายร้อย จปร. Airborne 229 Training, 1999 Then And Now(2018) เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารภาคย์ฝึกกระโดดร่มร่วมกับนักเรียนนายร้อย จปร. ตั้งแต่อดีตปี 1999

หมอภาคย์ฝึกโดดร่ม

เมื่อหมอภาคย์มาฝึกโดดร่ม เครื่องหมายปีกร่มทอง : BORN TO BE AIRBORNE

เมื่อหมอภาคย์ มาฝึกโดดร่ม เครื่องหมายปีกร่มทอง ทบ. – BORN TO BE AIRBORNE พันโท นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน ฮีโร่ ภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง