Browse By

Category Archives: Static line jump

กระโดดร่ม Airborne

โดดร่มกลม หลักสูตรส่งทางอากาศ : Military Static Line, Airborne 309

Military Static Line, Airborne 309 – โดดร่มกลม ส่งทางอากาศ 309 Airborne 309, Military Paratroopers Design And Production Team. โดดร่มกลม หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่น 309 มีกองถ่ายมาถ่ายทอดการโดดร่มถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิด

ทหารพลร่ม

กระโดดร่มหลักสูตรส่งทางอากาศ – Airborne 309, Static line jump

กระโดดร่มหลักสูตรส่งทางอากาศ – Airborne 309, Static line jump การฝึกกระโดดร่มทางทหาร แบบ Static line ที่โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี โรงเรียนสงครามพิเศษดำเนินการฝึกอบรมนักกระโดดร่มทางทหารขั้นพื้นฐาน

ทหารกระโดดร่ม

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มไทย : Thai Army Airborne School

Thai Army Airborne School – โรงเรียนทหารพลร่ม, Airborne 309 โรงเรียนฝึกทหารพลร่มไทย เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “โรงเรียนสงครามพิเศษ” รับผิดชอบในการฝึกอบรมนักเรียนกระโดดร่มพื้นฐาน

สักการะ เครื่องบิน MI-17

โดดร่มหลักสูตรส่งทางอากาศ : Thai Airborne School

Thai Army Airborne 309 Training – โดดร่มหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่น 309 การฝึกโดดร่มหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่น 309 เป็นการฝึกของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีการฝึกเป็นประจำทุกปี

ฝึกโดดร่ม

ฝึกกระโดดร่ม 6 สถานี : Thai Airborne School

ฝึกกระโดดร่ม 6 สถานี – Thai Army Airborne School, Ground week – Tower week ฝึกกระโดดร่ม Basic Airborne สัปดาห์ภาคพื้นดิน ก่อนที่นักเรียนพลร่มจะกระโดดออกจากเครื่องบินจริง พวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการลงพื้นให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในการโดดร่มจั๊มแรก

ฝึกกระโดดร่ม

กระโดดร่มภาคอากาศ สัปดาห์ที่ 4 : Airborne 309, Jump Week

Airborne 309, Jump Week – กระโดดร่มภาคอากาศ สัปดาห์ที่ 4 หลังจากฝึกกระโดดร่มในสัปดาห์ที่สองเสร็จสิ้น การฝึกทักษะพื้นฐานโดดร่มของนักเรียนแต่ละคนและสร้างทักษะความชำนาญในสถานีฝึกกระโดดร่มทั้ง 6 สถานี

กระโดดร่มกลางคืน

กระโดดร่มจั๊ม 4 เวลากลางคืน : Night Jump, Basic Airborne Course

Thai Airborne School – Night Jump : โดดร่มจั๊ม 4 เวลากลางคืน ฝึกกระโดดร่มในสัปดาห์โดดร่มภาคอากาศ ในที่สุดนักเรียนทหารพลร่มจะได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ โดยกระโดดร่มออกจากเครื่องบินจริง