Browse By

กระโดดร่มพลาด วิธีแก้เหตุติดขัด – Parachute fail

กระโดดร่มพลาด วิธีแก้เหตุติดขัด – Parachute fail, Learning to cutaway

กระโดดร่มพลาด – Parachute fail หลักสูตรกระโดดร่ม นร.สอ.รุ่นที่ 303 รร.สพศ. ศสพ. นสศ. ใช้ตัวย่อซะงงเลย เรียกเต็มๆแบบไม่ย่อ คือ หลักสูตรกระโดดร่ม(Airborne training course) นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 303 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

การเรียนการฝึกกระโดดร่มย่อมต้องมีความผิดพลาดกันบ้าง ใครจะเก่งมาตั้งแต่เกิดคงไม่มี ความผิดพลาดในการโดดร่มทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับตัวเองและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นนะนักเรียน ….. กระโดดร่มในครั้งนี้เป็นเคสที่แก้ปัญหาได้ดี ถึงร่มหลักกาง แต่ร่มมันขาด จะแก้ปัญหาอย่างไร? ซึ่งครูฝึกก็ไม่ได้สอนมาด้วยสิ จะให้ทำอย่างไรกรณีเจอเหตุติดขัดแบบนี้ ….. ก็ดึงร่มช่วยไปสิจะรออะไร

กระโดดร่ม รอบนี้มีคัท

นักโดดร่มใช้เวลาที่อยู่กลางอากาศในเสียววินาที ซึ่งนักเรียนโดดร่มจะถูกฝึกให้ทำอะไรหรือตัดสินใจเป็นวินาที จังหวะนั้นอย่าคิดนานนะนักเรียน ร่มมันจะตกถึงพื้นอยู่แล้ว ….. แล้วมันก็ตกลงมาเรื่อยๆความสูงยิ่งลดลง รีบแก้ปัญหาเหอะนะ โดยการดึงร่มช่วยกว่าจะร่มช่วยกางอีกอย่าช้านะนักเรียน ไหงจะต้องค่อยๆโลยร่มให้มันกินลมกางอีก ความสูงก็ลดลงต่ำลงมาจะถึงพื้นอยู่แล้ว ให้ตระหนักคิดตรงจุดนี้ด้วย บางทีครูฝึกก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนะ ฉนั้นทำอะไรอย่าช้าเวลากระโดดร่มอยู่กลางอากาศ

ครูฝึกที่ควบคุมอยู่บนพื้นจะได้รายงาน อีกทั้งเสียงให้กำลังใจจากนักเรียนร่วมรุ่น ต่างตะโกนให้ดึงร่มช่วย อีกเสียงครูฝึกก็บอกไม่ต้องดึงร่มช่วย ซึ่งเป็นที่วิพากวิจารณ์อยู่ในกระแสสื่อโซเชียลอยู่บ้างกรณีที่ไม่ต้องดึงร่มช่วย …… ตรงนี้ไม่ขอแสดงความเห็น เพราะได้บอกเล่าไปแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ก็แล้วแต่ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละท่าน
กรณีนักโดดถือว่าแก้ปัญหาได้ดี คนดูบนพื้นก็เก่งจริงไรจริง ถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกอารมณ์ฟิลแบบนั้นเป็นอย่างไร ….. สุดท้ายนี้ขอให้กระโดดร่มปลอดภัยหมดคน ขอให้โชคดี

กระโดดร่มไม่กาง

กระโดดร่มร่มติดขัดวิธีแก้ – Learning to cutaway

COMMENT