Browse By

หลักสูตรโดดร่ม หลักสูตรแรกหมอภาคย์ฝึก : Airborne training

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ หมอภาคย์ Hero ดำน้ำเข้าไปช่วย 13 หมูป่า เมื่อหมอภาคย์ฝึกโดดร่ม เครื่องหมายปีกร่มทองทหารบก หลักสูตรโดดร่ม หลักสูตรแรก 1 ใน 7 หลักสูตร ที่สร้างหมอนักรบพิเศษที่เก่งที่สุดในกองทัพ

นักเรียนร่มแพทย์ทหาร โดดร่มรุ่น 229

จากนักเรียนแพทย์ทหารในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มาเป็นนักเรียนทหารพลร่มในรั้วค่ายฝึกเอราวัณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ(รร.สพศ. ศสพ.)

หมอภาคย์ นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 23 ในขณะนั้น กำลังจะได้ผ่านบททดสอบ ในการที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนทหาร ด้านการแพทย์ของกองทัพบก เมื่อครั้งยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 โดยการที่จะต้องเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ หรือหลักสูตรกระโดดร่มทางทหาร แบบสายดึงประจำที่ ซึ่งนักเรียนแพทย์ทหารจะต้องถูกคัดเลือกให้เข้ามาเรียนโดดร่มในหลักสูตรนี้

ฝึกกระโดดร่ม 6 สถานี – Thai Army Airborne School, Ground week – Tower week

จากนักเรียนแพทย์ทหารในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มาเป็นนักเรียนทหารพลร่มในรั้วค่ายฝึกเอราวัณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ(รร.สพศ. ศสพ.) หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามทหารรบพิเศษ ทหารพลร่ม หรือทหารหมวกแดงก็ดี ซึ่งมีดีกรีในเรื่องการฝึกทางยุทธวิธี การรบแบบพิเศษ มารับชมติดตามดูว่านักเรียนแพทย์ทหารภาคย์ โลหารชุน ในตอนนั้น เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร วพม. รุ่นที่ 23 จะสามารถผ่านเข้ามาเป็นนักเรียนทหารพลร่ม หลักสูตรส่งทางอากาศ AIRBORNE (รร.ศสพ.) รุ่นที่ 229 ได้หรือไม่ และจะล่าเครื่องหมายปีกร่มทอง มาติดประดับบริเวณหน้าอกด้านซ้ายได้หรือไม่?

เมื่อหมอภาคย์ มาฝึกทหารเสือราชินี เครื่องหมายทหารเสือหัวใจสีม่วง ทบ. – The Queen’s Tigers Course

COMMENT