Browse By

การฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเอง ดิ่งพสุธา ครั้งแรกในไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ครบรอบ 61 ปี กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ที่ผ่านมา หน่วยนี้เป็นหน่วยแรกในกองทัพบกซึ่งทำการเปิดการฝึกการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง(ดิ่งพสุธา) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

กระโดดร่มดิ่งพสุธาครั้งแรก

ฝึกกระโดดร่มดิ่งพสุธาครั้งแรก

เริ่มแรก ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2504 ซึ่งเป็นวันดี “วันปิยมหาราช” ร้อย พธ.สกอ.พธ.ทบ. ในขณะนั้น เปิดการฝึกการกระโดดร่มแบบกระตุกเองหรือที่เรียกทั่ว ๆ ไปว่า “กระโดดร่มดิ่งพสุธา” ขึ้นเป็นครั้งแรกในกองทัพบก โดยมี พันตรี อีเกิล (Maj. Egle) ที่ปรึกษาสหรัฐประจำ ร้อย พธ.สกอ. เป็นผู้ดำเนินการและเป็นครูฝึก ได้มีการคัดเลือกข้าราชการในร้อย พธ.สกอ. ที่มีความสมัครใจ จำนวน 4 นาย เป็นผู้เข้ารับการฝึก คือ 

1. จ.ส.อ. พิศิษฐ์ จันทภูมิ (ยศขณะนั้น)
2. จ.ส.อ. ยงยุทธ ขจรวิทย์ (ยศขณะนั้น)
3. ส.อ. ธวัชชัย ภักดิ์ศรีวงศ์ (ยศขณะนั้น)
4. ส.อ. ประสาท ปะละฤทธิ์ (ยศขณะนั้น)

โดดร่มดิ่งพสุธาครั้งแรก

ฝึกโดดร่มดิ่งพสุธาครั้งแรก

โดยในการฝึกได้ใช้ร่ม บี.12 ดัดแปลงและโดดจากเครื่องบิน L-20 ทำการฝึกสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 3 เดือนเศษ จากการฝึกโดดร่มดังกล่าวในครั้งเริ่มแรก

สรุป ได้ว่าครูฝึกให้ผ่าน หมายความว่าเมื่อตัดสายแล้วสามารถถ่วงเวลา 10 วินาทีได้เป็นที่น่าพอใจของครู จัดว่าเป็นผู้ที่สามารถโดดร่มแบบกระตุกเอง หรือ “ดิ่งพสุธา” ได้ 2 รายแรก คือ

1. จ.ส.อ. พิศิษฐ์ จันทภูมิ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถโดดร่มกระตุกเองได้เป็นคนแรก
2. จ.ส.อ. ยงยุทธ ขจรวิทย์

โดดร่มดิ่งพสุธาครั้งแรก

คนสำคัญที่ดำเนินการสอนโดดร่มให้คนอื่นๆ ต่อมาคือ ยงยุทธ ขจรวิทย์

ดังนั้น จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาว่าใครหรือผู้ใดเป็นผู้โดดร่มแบบกระตุกเอง ดิ่งพสุธา หรือเหินเวหา เป็นครั้งแรกในกองทัพบกและประเทศไทย

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม เนื้อเพลง คำร้อง มากกว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจากจินตนาการของ พันตรี เสรี บุญชูวิทย์ อดีตทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 4
ทำนอง ประพันธ์โดย ครูนารถ ถาวรบุตร แห่งกรมประชาสัมพันธ์
แต่งเพลงนี้ ในปี พ.ศ.2498(ค.ศ.1955)

Major of the Thai Special Forces Seri Boonchuwit who was an artist of Thai Army Airborne Cadence. He passed away on October 20th, 2015 at the age of 90 years old.
His family misses him dearly.

COMMENT