Browse By

ระเบิดสนามฝึกทุ่นทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

พูดถึงสนามฝึกทุ่นระเบิดของเราชาวค่ายป่าหวาย ทหารพลร่ม ประธานชมรมคนป่าหวายมีบันทึกเก็บไว้ จะเอามาเล่าให้ฟัง ท่านประธานชมรมฯ พ.อ.บังเอิญ ถนอมทอง

ครูทหารพลร่มฝึก อส. ในอดีต

ความเดิมตอนที่แล้ว ครูทหารพลร่มฝึก อส.กิ่ง อ.ศรีเทพ ครูฝึกจัดฉากให้ ส.อ.ทวีป ดีรักษา ครูสอน DEMO เอาระเบิดไปทิ้ง แล้วทำพลาดเหมือนระเบิดจริง

พล.ท.ภูมิพัฒน์ ผบ.นสศ.

ทหารพลร่มป่าหวาย️ ราชการสนามเขาพระวิหาร

เรื่องเล่าทหารพลร่มป่าหวาย️ ราชการสนามเขาพระวิหาร สมัยก่อน ภาพแรก …นั่งตรงสิงห์บนซ้าย ใครจะรู้ว่าท่านจะเป็นผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ-ผบ.นสศ.

ครูฝึกกระโดดร่ม

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย️นั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ได้เป็นผู้บันทึกเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลทุกอย่างไว้ถูกต้อง

ทหารพลร่มหญิงไทย

พลร่มหญิง ทหารพลร่มป่าหวายรำลึก

เรื่องเล่าพลร่มหญิง ทหารพลร่มป่าหวาย รำลึกและอาลัย “พลร่มหญิง” รุ่นแรกที่ก่อกำเนิดในป่าหวาย สมัยพันเอกอเนก บุนยถี เป็นผู้การ

โดดร่มฮาโล

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ เมื่อครั้งเป็นผบ.ร้อย สกอ. ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร (เป็นรูปเดียวที่ท่านแต่งอุปกรณ์โดดร่มด้วยร่มกลม MC 1-1B

ทหารพลร่ม

ทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 4 พ.อ.ศรี เทศนา

เรื่องเล่า ทหารพลร่มป่าหวาย️ พันเอกศรี เทศนา พลร่มรุ่น 4 ผม(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์)ไปเจอ พ.ต.ศรี เทศนา ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ตอนนั้นท่านเป็นพลร่มป่าหวายไปราชการในการปราบจีนฮ่อ

อดีตทหารพลร่ม

เรื่องเล่าทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 4

พ.ท.สุรศักดิ์ สรวงศิริ(เกษียณอายุราชการ) อดีตทหารพลร่ม วัย 92 ปี พลร่มรุ่น 4 ยังคงแข็งแรง เดินขึ้นลงบันไดได้เอง และยืนยันว่า 8 กันยายน จะมาร่วมงาน “รวมพลคนป่าหวาย” ทุกปี

เรื่องเล่าทหารพลร่มป่าหวาย

พี่เดี่ยว “สวิง ศรีหิรัญ” ในฐานะ ผบ.ชุดฝึก อส.กิ่ง อ.ศรีเทพ ปี 2516 ด้วยกัน บั้นปลายชีวิต ไปอยู่กับอีกบ้านหนึ่งที่อุตรดิตถ์ นานเท่าใดจำไม่ได้

ในหลวง

พระเจ้าแผ่นดิน 2 พระองค์ ทรงเปิดค่ายวชิราลงกรณ์

ทรงพระเจริญ ️พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พร้อมเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเปิดค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย ณ บ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล จ.ลพบุรี

ทหารรบพิเศษ

ทหารพลร่มรุ่น 2 ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์

ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์ เกิด ปี พ.ศ.2470 เป็นทหารพลร่มป่าหวายสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งท่านเป็นพลร่มรุ่น 2 บรรจุอยู่ป่าหวาย

ในหลวง ร.9

ประวัติค่ายวชิราลงกรณ์ กรมรบพิเศษที่ 1

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ️พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ พ.อ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น