Browse By

Monthly Archives: May 2019

ประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรษ 5 แผ่นดิน

ประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรษ 5 แผ่นดิน ปี พ.ศ.2463 เป็นปีเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2463 สถานที่เกิดตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

สนามฝึกภาคสนาม บ้านจันทเขลม บ้านด่านลานหอย Cobra Gold 2019

ทหารอเมริกันกับทหารเรือไทยร่วมกันพัฒนาสภาพพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามฝึก ทร. บ.จันทเขลม Camp Ban Chan Khlem เพื่อเตรียมการฝึกร่วม/ผสมไทยสหรัฐ

รูปปั้นสัตว์รูปหมี ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3

ที่มาของรูปปั้นสัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษ

กองร้อยรบพิเศษ จะมีสัญลักษณ์สัตว์ประจำกองร้อย เป็นรูปปั้นอยู่หน้ากองร้อยแต่ละหน่วย ซึ่งแต่ละกองร้อยสัญลักษณ์รูปสัตว์จะแตกต่างกัน เช่น ร้อย 2 พัน รพศ.1 จะเป็นสิงโต

ตำรวจพลร่ม เจ้าหน้าที่ Rigger และ PDO

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่ม ทหารพลร่ม

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่มและทหารพลร่ม เจ้าหน้าที่ RIGGER หรือเจ้าหน้าที่ PDO จากกองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา

ประวัติเสรีพิศุทธ์ ประยุทธ์

ประวัติพล.อ.ประยุทธ์ Vs. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตอนนั้นกับตอนนี้ 2019

ประวัติ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา บูรพาพยัคฆ์ Vs. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส วีรบุรุษนาแก เปลี่ยนผ่าน 2019 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อเล่นว่า ตู่ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 ทหารบก

ตรวจภูมิประเทศ รพศ.4

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การฝึกต้องมีการเตรียมพร้อม เข้าสู่ห้วงการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ชุดสำรวจส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ส่วนแยกการฝึก จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การฝึก ค่ายสฤษดิ์เสนา