Browse By

Monthly Archives: April 2019

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัสบารานทรอช 19-3

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3 ได้เดินทางมาถึงค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ ด้วยรถบรรทุกพ่วง

กระโดดร่มลงพื้น

กระโดดร่มลงพื้น วิธีการทำอย่างไรถึงปลอดภัย

กระโดดร่มลงพื้น ร่มกลมร่มซิ่ง – A fail landing. กระโดดร่มลงพื้น เตรียมตัวลงพื้น ณ สนามโดดท่าเดื่อ เมื่อเท้าแตะพื้นถือว่าปลอดภัย นักเรียนร่มหรือนักโดดร่มก็ดี มีความปลอดภัย ครูฝึก จั๊มมาสเตอร์ก็รู้สึกดีที่ภารกิจสำเร็จ