Browse By

ที่มาของรูปปั้นสัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษ

กองร้อยรบพิเศษ จะมีสัญลักษณ์สัตว์ประจำกองร้อย เป็นรูปปั้นอยู่หน้ากองร้อยแต่ละหน่วย ซึ่งแต่ละกองร้อยสัญลักษณ์รูปสัตว์จะแตกต่างกัน เช่น ร้อย 2 พัน รพศ.1 จะเป็นสิงโต ร้อย 3 งูจงอาง เป็นต้น

2nd Special Forces Company

สิงโตรูปปั้นสัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 2 กองพัน รพศ.ที่ 1 – 2nd Special Forces Company

ป้ายชื่อหน่วยกองร้อยรบพิเศษ

ป้ายชื่อหน่วยกองร้อยรบพิเศษ จะมีสัญลักษณ์รูปสัตว์ประจำกองร้อยอยู่ในป้าย

สำหรับ กองร้อย รพศ. ที่ 3 กองพันรบพิเศษที่ 2 รูปปั้นสัตว์ประจำกองร้อยจะเป็นหมี และป้ายสัญลักษณ์ประจำกองร้อยจะเป็นรูปหมีเช่นกัน ขณะนี้กำลังปรับปรุงบูรณะใหม่ ปัจจุบันดำเนินการได้ประมาณ 50%

รูปปั้นสัตว์รูปหมี ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3

รูปปั้นสัตว์รูปหมี ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3 กองพันรพศ.ที่ 2 หมีตอนนี้กับตอนนั้น 40 ปี ที่ผ่านมา

ที่มาของรูปปั้นหมีในอดีตสัญลักษณ์รูปหมีจะยืน สมัยนั้น ร.อ.ฉลวย ให้ จ.นมพล ปัญญาเชื้อ ไปจ้างทำที่วัดมณี กลายเป็นหมีเดิน

สัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษ สัญลักษ์รูปปั้นหมีตัวใหม่

สัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษ สัญลักษ์รูปปั้นหมีตัวใหม่

แบบดั้งเดิมฟันหมีเป็นสีแดง ท่าทางหมียืน ตรงหน้าหมีส่วนหัวจะอยู่ตรงป้ายหน้ากองร้อย “กองร้อยรบพิเศษ” ถ้าจำไม่ผิด จ.นมพล ไปจ้างทำมา 6 พันบาท เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ช่างปั้นหมีสัญลักษณ์หน้ากองร้อย คือช่างที่ปั้นลิงลพบุรี

รูปปั้นหมี สัญลักษณ์สัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3

รูปปั้นหมี(แบบเก่า) สัญลักษณ์สัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3

สำหรับของสักการะพวงมาลัยที่คอหมีต้องไม่มีชาย รังผึ้ง 1 รัง พวงมาลัยคล้องคอหมี 1 พวง กล้วย 1 หวีและน้ำ

รูปปั้นหมี สัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3 กำลังปรับปรุงบูรณะใหม่

รูปปั้นหมี สัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษที่ 3 กำลังปรับปรุงบูรณะใหม่

สัญลักษณ์รูปหมี เครื่องหมายประทับประจำกองร้อย

สัญลักษณ์รูปหมี(แบบใหม่) เครื่องหมายประทับประจำกองร้อย ในอดีตคือ ร้อย. 6 กรพ. 1(พร.)

นี่คือที่มาของรูปปั้นสัตว์ประจำกองร้อยรบพิเศษ รูปปั้นหมีสัญลักษณ์หน้า บก. และในป้ายกองร้อยรบพิเศษที่ 3 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ซึ่งปัจจุบันกองร้อยรบพิเศษ จะมี 3 กองร้อย ใน 1 กองพันรพศ. และใน 1 กรมรบ จะมี 2 กองพัน รพศ.

รวมพลคนป่าหวาย 63th Anniversary – 1st Special Force Regiment.

COMMENT