Browse By

ประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรษ 5 แผ่นดิน

ประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรษ 5 แผ่นดิน

ปี พ.ศ.2463 เป็นปีเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2463 สถานที่เกิดตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาในปี 2478 จากนั้นไปเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 ในปี 2480

กำเนิดนักเรียนนายร้อยเท็ฆนิคทหารบก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เข้าศึกษาต่อนักเรียนนายร้อยเท็ฆนิค ในรุ่นที่ 5 ปี 2481 มีเพื่อนร่วมรุ่นจำนวน 55 นาย ได้เลื่อนชั้นเป็นปีที่ 2 ในปี 2482 และปีที่ 3 ปี 2483 ตามลำดับ จากนั้นก็จบการศึกษาเป็นว่าที่นายร้อยตรี ในปี 2484 โดยไม่ต้องเรียนชั้นปีที่ 4 และ 5 เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ต้องไปประจำการที่ปอยเปต กัมพูชา และในปีเดียวกันว่าที่นายร้อยตรีเปรมฯ มีคำสั่งให้ประดับยศ ร.ต. ในสนามรบ เหล่าทหารม้า ผบ.มว.รถรบ

ประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ขอกราบสดุดี ไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ให้แด่ รัฐบุรุษ ห้าแผ่นดิน ถิ่นสยาม ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ในปี 2485-2488 สงครามมหาเอเซียบูรพา เป็นผู้หมวด กองหนุน สังกัดกองทัพลำปาง มีคำสั่งให้ไปรบที่เชียงตุง 4 ปี สังกัดกองทัพพายัพ จากนั้นในปี 2489-2492 เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันที่ 1 กรมรถรบ ในอัตราร้อยเอก ประจำการในลพบุรี ได้ไปศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนทหารม้า หลังจากจบมาเป็น ผบ.ร้อย ตำแหน่งเดิม

ปี 2492 ติดพันตรี จากนั้นปี 2493 เป็นผบ.ร้อยที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 4 เป็นรอง ผบ.พัน ทหารม้าที่ 4 และรองผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์

พลเอกเปรม ศึกษาโรงเรียนยานเกราะ สหรัฐ

ปี 2495 ได้ทุนไปศึกษาที่ โรงเรียนยานเกราะกองทัพบก สหรัฐ

ปี 2495 ได้ทุนไปศึกษาที่ โรงเรียนยานเกราะกองทัพบก สหรัฐ สำเร็จการศึกษาในปี 2497 ต้องไปเป็นอาจารย์ รร.ยานเกราะ เพื่อใช้ทุนที่กองทัพบกส่งไปเรียน จากนั้นในปี 2498 เป็นผบ.ม.พัน 5 ในอัตราพันโท ตำแหน่งผบ.หน่วย นายทหารที่จบนายร้อยหลักต้องครองวาระก่อนที่จะติดพันเอกในปี 2499

ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า ที่จังหวัดสระบุรี ปี 2501 พลเอกเปรมฯ ไปเป็น ผู้ช่วย ผบ.รร. ทหารม้ายานเกราะ จนถึงปี 2506 ปรับเป็นรอง ผบ.รร. ทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ในปี 2507 เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และในปี 2509 เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า อัตราพลตรี อายุ 48 ปี ในปี 2511

ปี 2511 พลเอกเปรมฯ ได้รับพระบรมราชโองการเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ยศพลตรี อายุ 48 ปี พร้อมกับได้รับตำแหน่งวุฒิสมาชิก ในปี 2511 เช่นกัน ต่อมาได้ถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2515 ในห้วงระยะเวลา 5 ปี ที่ท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและครองตำแหน่งทางการเมือง

ปี 2516 พลเอกเปรมฯ ถูกปรับไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน ต่อมาในปี 2517 เลื่อนขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ปี 2018 ถูกแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ จากนั้นปี 2520 ขึ้นเป็น 5 เสือ ทบ. ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และมีคำสั่งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก ในปี 2521 ครองตำแหน่ง ผบ.ทบ. จนเกษียณอายุราชการในปี 2523 แต่ทางการได้ต่ออายุราชการให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทำงานให้กองทัพบกจนถึงปี 2524 ท่านได้หมดภาระหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบก และได้ก้าวเข้าสู่วงการเมืองภายหลังจากเกษียณอายุราชการ

พลเอกเปรมฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ปี 2523

พลเอกเปรมฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ปี 2523

COMMENT