Browse By

Tag Archives: ประวิตร วงษ์สุวรรณ

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 3 ป. สายบูรพาพยัคฆ์ เป็น ป. แรก เรียกว่า ป.ป้อม ตามชื่อเล่นของประวิตรว่า ป้อม ท่านเป็น นตท. รุ่น 6 จปร.17

ประวัติประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม อดีต ผบ.ทบ.

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม กำเนิดนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือบิ๊กป้อม เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประวัติบิ๊กป้อม เสรีพิศุทธ์

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ VS. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

พล.อ.ประวิตร VS. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปลี่ยนผ่าน 2019 กำเนิดนักเรียนเตรียมทหาร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 สำหรับพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

บิ๊กป้อม บิ๊กตู่

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นตท.6 VS. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นตท.12

กำเนิดนักเรียนเตรียมทหาร รั้วพระราม 4 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชื่อเล่น ป้อม เกิดวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2488 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6(พ.ศ.2506) สำหรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อเล่น ตู่

บิ๊กป้อม บิ๊กตู่ กำเนิดสายบูรพาพยัคฆ์

ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม VS. บิ๊กตู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำเนิดนายร้อย จปร.

กำเนิดนักเรียนเหล่า นายร้อย จปร. รั้วแดงกำแพงเหลือง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นตท.6 จบเตรียมทหารก็ขึ้นเหล่าโรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17 สำหรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นตท.12 เช่นกันตามกันไปเรียนต่อที่โรงเรียนเหล่าทหารบกในรุ่นที่ 23 แต่ไม่ทันเห็นฝุ่นกันกับบิ๊กป้อม ซึ่งได้จบไปก่อนที่บิ๊กตู่จะขึ้นเหล่า 2 ปี ประวัติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. สำหรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยสมัยก่อนโน้น ยังคงใช้การวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบหน่วยกิตแทนในการตัดสินได้เสียสอบได้หรือสอบตก โดยระเบียบได้กำหนดไว้อย่างเข้มข้นว่าคะแนนรวมจะต้องได้มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป สำหรับคะแนนในแต่ละหมวดวิชานั้นก็ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 เช่นเดียวกัน ตกหมวดวิชาใดและไม่ว่าคะแนนรวมจะทำได้สูงยอดเยี่ยมเทียมฟ้าเพียงใดก็ตาม ระเบียบจะกำหนดว่าให้นักเรียนผู้นั้นจงอยู่ซ้ำชั้นเสียอีกปีหนึ่งซะดีๆ ถ้าซ้ำสองปีซ้อนก็ออกไปเลย ในเรื่องการฝึกของนักเรียนนายร้อยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.หลักสงคราม 2.การฝึกวิชาทหาร และ