Browse By

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 3 ป. สายบูรพาพยัคฆ์ เป็น ป. แรก เรียกว่า ป.ป้อม ตามชื่อเล่นของประวิตรว่า ป้อม ท่านเป็น นตท. รุ่น 6 จปร.17 หลังจบการศึกษาแล้วเลือกที่ลง ณ กรมทหารราบที่ 21 รอ. ตั้งแต่เป็นลูกหม้อ การรับราชการสมัยนั้นยังไม่มีหลักสูตรทหารเสือราชินี แต่บิ๊กป้อมก็ถือว่ายังมีเชื้อทหารเสืออยู่ เนื่องจาก ร.21 รอ. เป็นสายตรง Queen’s Guard ซึ่งได้ก่อตั้งในยุค พ.ท.ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช(ปัจจุบันเสียชีวิต) เตรียมทหารรุ่น 8 จปร.19 ท่านพ.ท.ณรงค์เดชฯ บางคนอาจไม่คุ้นเคยชื่อเท่าไร ประวัติคร่าวๆ ของท่านเป็นเตรียมทหาร 8 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เตรียมทหารรุ่นน้องบิ๊กป้อม 2 รุ่น จบมาลงที่ ร.21 รอ. ที่เดียวกับบิ๊กป้อม ทันเห็นบิ๊กป้อมตั้งแต่เป็นร้อยตรีประวิตรฯ ในขณะนั้น ซึ่งพ.ท.ณรงค์เดชฯ ได้เป็นผู้แต่งเพลง จากยอดดอย อีกด้วยตอนเป็นพันตรี

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม อดีต ผบ.ทบ.

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 3 ป. สายบูรพาพยัคฆ์ เป็น ป. ลำดับที่ 2 เรียกว่า ป.ป๊อก ตามชื่อเล่นของท่านอนุพงษ์ ว่า ป๊อก เป็นนักเรียนเตรียมทหาร 10 รุ่นเดียวกับ ทักษิณ ชินวัตร แต่บิ๊กป๊อกเลือกเหล่าทหารบก เป็นทายาทอสูรรุ่น 6(พล.อ.ประวิตรฯ) ซึ่งเป็นรุ่นปกครองกันมา จบจากนักเรียนนายร้อยบิ๊กป๊อกเลือกที่ลงเป็นร้อยตรีใน ร.21 รอ. เช่นเดียวกับบิ๊กป้อม รุ่น นตท. ห่างกัน 4 ปี แต่ยังทันเห็นฝุ่นกันอยู่ในรั้ว รร.จปร. และใน ร.21 รอ. ตั้งแต่เป็นผู้หมวดนายทหาร

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ ตอนนั้นกับตอนนี้ 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 3 ป. สายบูรพาพยัคฆ์ เป็น ป. ลำดับที่ 3 เรียกว่า ป.ประยุทธ์ ตามชื่อจริงของท่านประยุทธ์(บิ๊กตู่) เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 ไม่ทันเห็นฝุ่นท่านประวิตร บิ๊กป้อม เตรียมฯ 6 แต่ยังทันเห็นกัน อยู่ด้วยกันกับบิ๊กป๊อก เตรียมฯ 10 ในสมัยนักเรียนนายร้อย ห่างกัน 2 ปี จบมาเลือกที่ลงในถิ่นบูรพาพยัคฆ์ตั้งแต่เป็นร้อยตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา, ร.ท.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และร.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตามลำดับ 3 ป. เป็นพี่น้องร่วมงานในสายบูรพาพยัคฆ์จนถึงปัจจุบัน

ประวัติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ.

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019 ด้วยความผูกพันธ์ตั้งแต่เป็นนักเรียนจบมาเป็นนายทหารสายบูรพาพยัคฆ์ ร่วมเป็นร่วมตาย กินอยู่หลับนอนด้วยกันมาตั้งแต่ร้อยตรีติดดาวนายทหาร ได้สร้างตำนานเรื่องราวเปลี่ยนผ่าน ตอนนั้นถึงตอนนี้ 2562 จะด้วยความบังเอิญหรือตามชะตาฟ้าลิขิตขีดให้เป็นก็ว่ากันไป แต่สายสัมพันธ์ 3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ ความเป็นพี่น้องยังคงเหมือนเดิมและตลอดไป

COMMENT