Browse By

Tag Archives: ญาติทหารใหม่

เมื่อหน่วยฝึกจัดวันเยี่ยมญาติ ทหารใหม่

เมื่อหน่วยฝึกจัดวันเยี่ยมญาติ ทหารใหม่ วันเยี่ยมญาติ เปิดบ้านทหารใหม่ Open House การจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้

คนฝึกไม่ท้อ คนคอยไม่ทิ้ง งานเยอะเวลาน้อย ที่รักคอยเค้าก่อนนะ

คนฝึกไม่ท้อ คนคอยไม่ทิ้ง งานเยอะเวลาน้อย ที่รักคอยเค้าก่อนนะ เป็นทหาร 2ปี ไม่เคยมีเทศกาลอะไรกับเขาเลย