Browse By

ภาพในอดีตตอนไปราชการพิเศษ อาลัยผู้วายชนม์

พี่เชวง พี่วัลลภ ทองบริบูรณ์ คนที่ 3 จำไม่ได้ คนที่ 4 พี่วิรัตน์ สุขเกษม ฝากความคิดถึงพี่ชายทั้ง 4 คนครับ คิดถึงอยู่แห่งหนใด ยังรักคิดถึง

ทหารรบพิเศษ

พี่วิรัตน์ สุขเกษม คนที่ใส่หมวกแดง นักร้องประจำชุดฝึก ร้องชะชะช่า ไม่ยอมหยุด เกือบชั่วโมงคนตีกลองชุดขาสั่น เหยียบกระเดื่องกลองไม่ได้ ….พี่สวัสดิ์ บัวสายต้องขึ้นตีกลองแทน ผม(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์)ต้องยอมครับร้องเพลงเก่งมากๆ เลย

ภาพในอดีตตอนไปราชการพิเศษ 838 เจ้าหน้าที่โครงที่ค่ายปักธงชัยปี 2523 ….ขอให้พี่วัลลพ ทองบริบูรณ์(คนกลาง) จงไปสู่สุขติภพด้วยเทอญ?

พี่สถิตย์(คนซ้าย) พี่ยาการิยา(คนขวา) ทบ.3/13 ไปราชการ 838 ค่ายปักธงชัย 3 คน โดยมี ร.อ.ธัญรัตน์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา เป็น ผบ.ชุดและมี ร.ท.วัฒนา เพชรมงคลเป็นรอง ผบ.ชุด(ยศสมัยนั้นครับ)

ราชการทหารรบพิเศษ

พี่วัลลภ สูงขาว เรียบร้อยครับ ไม่ค่อยพูดยิ้มตลอด มาเปลี่ยนพนักงานวิทยุ ที่บ้านวังยาง พิษณุโลก กับพี่เนรมิตร จากนั้นขึ้นเหนือ ลำพูนเชียงใหม่

พี่ทองแดง รอง ผบ.ชป. แยกย้ายขึ้นกวาดล้างเขาค้อ ผม(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์)ขึ้นไปทหารพรานภูเรือ พี่ทองแดง กับพี่บรรพต ขึ้นผาเมือง เผด็จศึก แยกกันครับพี่ มีพนักงานวิทยุคนเดียวคือพี่ วัลลภ ชุดผม พี่สวัสดิ์ บัวสาย ขึ้นเป็นรองแทนพี่ทองแดงครับ

ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 2

ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 2 ที่ยอดเขาหญ้าใต้

COMMENT