Browse By

ทดสอบอุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด โรงเรียนสงครามพิเศษ

โครงการอุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด อาคารฝึกจำลองการลอยตัว สถานที่ตั้ง โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ใกล้เสร็จแล้วในปีนี้ 1 ตุลาคม 2562

อาคารฝึกจำลองการลอยตัว โรงเรียนสงครามพิเศษ

อุโมงค์ลม อาคารฝึกจำลองการลอยตัว โรงเรียนสงครามพิเศษ

อีกไม่กี่เดือนอุโมงค์ลมที่มีความทันสมัย ใกล้จะเสร็จและส่งมอบ ในห้วงนี้ก็จะมีสมาชิกนักโดดร่ม Skydive มาทำการทดสอบอุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด ณ อาคารฝึกจำลองการลอยตัว โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง

อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด ที่ทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี

ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน ทำให้การฝึกกระโดดร่มมีเครื่องช่วยฝึกสำหรับนักโดดรุ่นใหม่ๆ ได้ฝึกฝนก่อนที่จะทำการโดดจากเครื่องบินจริง ซึ่งนักโดดรุ่นเก่าอย่างเรา ไม่มีโอกาสได้ฝึกทักษะก่อนเล่นของจริงเลย นึกถึงวันที่ได้ตัดสายเป็นครั้งแรก ยังอดตื่นเต้นไม่หาย อยากจะนอนหมอบติดอยู่กับพื้นเฮลิคอปเตอร์เลย

อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด อาคารฝึกจำลองการลอยตัว

อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด อาคารฝึกจำลองการลอยตัว ตอนนั้นกับตอนนี้ Then & Now, 2014 & 2018

สำหรับอีกกิจกรรมซึ่งจบไปแล้วในการเล่นอุโมงค์ลม เอมี่ วัตสัน อายุ 13 ปี มาโชว์แสดงความสามารถ คนเหาะเหินเดินอากาศได้จริงๆ ในอุโมงค์ลม

การโชว์ดิ่งพสุธาแบบในร่ม เอมี่ วัตสัน เหรียญทอง แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ wind games มาพร้อมกับพิธีกร พ.อ.ปิยศักดิ์ สายธนู ครูฝึกได้รับใบอนุญาตจากสมาคมกีฬากระโดดร่มแห่งสหรัฐอเมริกา (USPA, United State Parachute Association)

โชว์ดิ่งพสุธาแบบในร่ม เอมี่ วัตสัน

โชว์ดิ่งพสุธาแบบในร่ม เอมี่ วัตสัน แชมป์โลก wind games กับพิธีกร พ.อ.ปิยศักดิ์ สายธนู ครูฝึก USPA

งานนี้พิธีกรมาให้ความรู้ในการกระโดดร่ม และเอมี่มาสาธิตดิ่งพสุธาแบบในร่ม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยาวชน บุคคลที่สนใจ และพี่น้องทหารพลร่มได้พัฒนาทักษะการกระโดดร่ม ไปสู่สากลโลก

อาคารฝึกจำลองการลอยตัว อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด

อาคารฝึกจำลองการลอยตัว อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจพลร่ม

อุโมงค์ลมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเรา ถ้านักโดดร่มอยากฝึกฝีมือต้องบินไปเล่นถึงประเทศมาเลเซีย หรือสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันอุโมงค์ลมที่มาเลเซียปิดให้บริการแล้ว คงเหลือที่เดียวในประเทศสิงคโปร์

สำหรับในประเทศไทยมีโครงการอุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด อาคารฝึกจำลองการลอยตัว สถานที่ตั้ง โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ที่กำลังก่อสร้างและมีการติดตั้งทดลองระบบอุโมงค์ลม จะเสร็จในปีนี้ 1 ตุลาคม 2562 แล้วพบกัน Thai Skydivers

กระโดดร่มดิ่งพสุธาในร่ม อุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด

อาคารฝึกจำลองการลอยตัว จะเสร็จในปีนี้ 1 ตุลาคม 2562

Royal Thai Army Skydive Simulator, Erawan camp, Special warfare school, lopburi Thailand. Soon!

COMMENT