Browse By

Monthly Archives: July 2019

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ

ประวัติหมอภาคย์กับบัวขาว

ประวัติหมอภาคย์ โลหารชุน VS. บัวขาว บัญชาเมฆ เปลี่ยนผ่าน 2019

หมอภาคย์ โลหารชุน VS. บัวขาว บัญชาเมฆ ตอนนั้นกับตอนนี้ ปี 2562 พันโทภาคย์ โลหารชุน ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ มีอายุเข้าหลักสี่ไปแล้ว ประมาณ 41 ปี สำหรับบัวขาว บัญชาเมฆ หรือร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ

ร้อยตรีบัวขาว

ว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ จากนายสิบสู่นายร้อย ปี 2562

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือว่าที่ ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

พ.ท.เสรี บุญชูวิทย์ เนื้อร้อง คำร้อง มาร์ชพลร่ม

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม เนื้อเพลง พันโท เสรี บุญชูวิทย์

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม : Thai Army Airborne Cadence เหล่าพลร่มสืบเนื่องมาจากทหารพราน ซึ่งได้ปรากฏอยู่ใน เนื้อเพลงมาร์ชทหารพลร่มนี้ พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ขอทำความเข้าใจให้เหล่าทหารพลร่ม

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3A

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3A ได้เดินทางมาถึงค่ายเอราวัณ พัน จจ.รอ.

ผู้ร่วมรบทหารพราน ร้อย ทพ.344

เหล่าพลร่ม กำเนิดทหารพราน ในพื้นที่ ทภ.3

ขอคุยเรื่องทหารพราน ให้รุ่นน้องฟังประมาณปี 2522 เริ่มโครงการทหารพราน การตั้งทหารพรานเริ่มจัดตั้งชุดครูฝึกก่อน จัดจากรบพิเศษ 1 ชุด