Browse By

เหล่าพลร่ม กำเนิดทหารพราน ในพื้นที่ ทภ.3

ขอคุยเรื่องทหารพราน ให้รุ่นน้องฟังประมาณปี 2522 เริ่มโครงการทหารพราน การตั้งทหารพรานเริ่มจัดตั้งชุดครูฝึกก่อน จัดจากรบพิเศษ 1 ชุด, จาก ร้อย.ลว.พล.ม.1 อีก 1 ชุด สนธิกำลังกัน โดยมี เสธ.ดม เป็นผู้กำกับดูแล

ทหารรบพิเศษ หมวกแดง

ฝึกครูที่ ค่ายสฤษดิ์เสนา ฝั่งธน(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ กรมรบพิเศษที่ 4) ฝึกจบ ชุดครูฝึกบางคนเป็น จนท.โครง ส่วนผม(ผู้เล่า) เป็น พงว.(พนักงานวิทยุ) สคป.พิษณุโลกตั้งครั้งแรก สคป.บังคับบัญชาทหารพราน

สะพานแขวน กองพันพิเศษ

สะพานแขวนระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ในกองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา พ.ศ. 2515

ค่ายสฤษดิ์เสนา

ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 พิษณุโลก

ทหารพรานตั้งครั้งแรกยังไม่มีชื่อกองร้อย กองร้อยที่ตั้งได้ครั้งแรก คือกองร้อยบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.ส.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุทธ เป็น ผบ.ร้อย, ส.อ.สุคนธ์ ประวัติ เป็น ส.ยุทธการ ได้ข่าวว่าทั้งสองเสียชีวิตแล้ว

อ.ชาติตระการ

สมัยนั้น พ.ต.ประเสริญ คัฒจันทร์ ผบ.สคป. แยกทหารพรานออกจาก สคป. ตั้งหน่วยขึ้นมาใหม่ ยังไม่มีชื่อหน่วย บังคับบัญชาทหารพราน ติดต่อห้องแถวนายทหารที่ ทภ.3 สน. เป็นที่ทำงาน มี จนท.สำนักงาน 2 นาย คือ พ.ต.ประเสริญ คัฒจันทร์ เป็น ผบ. ผม(ผู้เล่า)เชวง เป็น พวง.

ผู้ร่วมรบทหารพราน ร้อย ทพ.344

ทภ.3 สมัยนั้นจัดกำลังไม่เหมือน ทภ. อื่น เช่น ร้อย.ชขส.ชุดเหล็กไหล, ชุดเสือพรานอาสาสมัคร และกองร้อยทหารจีน ฮ้อ หรือจีนคณะชาติ กองร้อยจีนที่เรียกให้ถูกคือ k m t. (ก๊กมินตัง)

สมัยปี 2516 ผม(ผู้เล่า)เคยอยู่ค่ายทหารจีน kmt. ที่ค่ายหัวเวียง เชียงของ สมัยนั้นผมอยู่ 333 ที่บ้านน้ำยู้ ทีมแตก ที่ตั้งทีมใหม่คือ ค่ายหัวเวียง เชียงของ

พลพรรค ตัวแทน สหายผู้ร่วมรบ

พลพรรค ตัวแทน สหายผู้ร่วมรบ

พี่เชวง(ผู้เล่าประสบการณ์) คนซ้ายเสื้อยีนส์แขนยาว ปัจจุบันเกษียณแล้ว ในงานรวมพลคนป่าหวาย 8 ก.ย.61

พี่เชวง(ผู้เล่าประสบการณ์) คนซ้ายเสื้อยีนส์แขนยาว

COMMENT