Browse By

Tag Archives: ประวัติบัวขาว

ประวัติหมอภาคย์กับบัวขาว

ประวัติหมอภาคย์ โลหารชุน VS. บัวขาว บัญชาเมฆ เปลี่ยนผ่าน 2019

หมอภาคย์ โลหารชุน VS. บัวขาว บัญชาเมฆ ตอนนั้นกับตอนนี้ ปี 2562 พันโทภาคย์ โลหารชุน ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ มีอายุเข้าหลักสี่ไปแล้ว ประมาณ 41 ปี สำหรับบัวขาว บัญชาเมฆ หรือร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ

ร้อยตรีบัวขาว

ว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ จากนายสิบสู่นายร้อย ปี 2562

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือว่าที่ ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek From 6 To 36 Years Old บัวขาว บัญชาเมฆหรือที่ทุกคนรู้จักในนาม สิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับราชการในสังกัดกองทัพบกตั้งแต่ ปี 2014 ตอนนั้นก็อายุ 32 ปี