Browse By

17 เหล่าทหารบก ทราบหรือไม่ กองทัพบกไทยมีเหล่าอะไรบ้าง?

17 เหล่าทหารบก ทราบหรือไม่ กองทัพบกไทยมีเหล่าอะไรบ้าง?

เรามาทำความรู้จักกับเหล่าทหารกันนะครับว่ามีกี่เหล่า และหน้าที่เหล่าทหารบกมีอะไรบ้างครับ สำหรับเหล่าทหารบกมีทั้งหมด 17 เหล่า ดังนี้ครับ

17 เหล่าทหารบก

อันดับ 1 เหล่าทหารราบ มีหน้าที่เป็นกองกำลังหลัก ของกองทัพบก ซึ่งใช้เครื่องหมายคือรูปปืนเล็กไขว้ ประกอบกับตับกระสุน

เหล่าทหารราบ

เหล่าที่ 2 คือเหล่าทหารม้า เครื่องหมายที่ใช้รูปกระบี่ไขว้ ประกอบกับเกือกม้าและรถถัง

เหล่าทหารม้า

เหล่าที่ 3 เหล่าทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่สนับสนุนการรบ ด้วยการยิงปืนใหญ่ สำหรับเครื่องหมายที่ใช้ รูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว

เหล่าทหารปืนใหญ่

เหล่าที่ 4 คือเหล่าทหารช่าง มีหน้าที่ดูแลเทคนิคในการช่าง เครื่องหมายที่ใช้รูปพลั่วกับขวานไขว้ประกอบกับสมอ

เหล่าทหารช่าง

เหล่าที่ 5 คือเหล่าทหารสื่อสาร มีหน้าที่ใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชา เครื่องหมายที่ใช้ รูปสายฟ้าแลบ ประกอบกับจักร

เหล่าทหารสื่อสาร

เหล่าที่ 6 คือเหล่าทหารขนส่ง มีหน้าที่ลำเลียงยุทโธปกรณ์ เครื่องหมายที่ใช้รูปพวงมาลัยเรือ ประกอบกับจักร และปีกนกบนแผ่นโล่ห์

เหล่าทหารขนส่ง

เหล่าที่ 7 คือเหล่าทหารสรรพาวุธ มีหน้าที่ตรวจเก็บรักษาอุปกรณ์ ด้านอาวุธต่างๆ สำหรับเครื่องหมายที่ใช้รูปลูกระเบิดมีเปลว

เหล่าทหารสรรพาวุธ

เหล่าที่ 8 เหล่าทหารพลาธิการ มีหน้าที่เลี้ยงดูบำรุงหน่วยทหาร เครื่องหมายที่ใช้รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักรสามจักร

เหล่าทหารพลาธิการ

เหล่าที่ 9 เหล่าทหารสารวัตร มีหน้าที่ดูแลด้านระเบียบวินัยในกองทัพ เครื่องหมายที่ใช้รูปปืนพกไขว้ ประกอบกับจักร

เหล่าทหารสารวัตร

เหล่าที่ 10 เหล่าทหารสารบรรณ มีหน้าที่ดำเนินงานทางด้านเอกสาร เครื่องหมายที่ใช้ รูปกระบี่กับปากกาไขว้ ประกอบกับหนังสือ

เหล่าทหารสารบรรณ

เหล่าที่ 11 เหล่าทหารการเงิน มีหน้าที่ดูแลด้านการเงิน เครื่องหมายที่ใช้ รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับ ช้างสามเศียร

เหล่าทหารการเงิน

เหล่าที่ 12 เหล่าทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร สำหรับเครื่องหมายที่ใช้ รูปพระดุลพ่าห์ประกอบกับจักร

เหล่าทหารพระธรรมนูญ

เหล่าที่ 13 เหล่าทหารการแพทย์ มีหน้าที่ รักษาทหารในยามสงครามและยามสงบ เครื่องหมายที่ใช้ รูปพญานาคคู่พันคบเพลิง

เหล่าทหารการแพทย์

เหล่าที่ 14 เหล่าทหารแผนที่ มีหน้าที่ทำแผนที่ให้กับหน่วยทหาร สำหรับเครื่องหมายที่ใช้ รูปกระบี่ไขว้ ประกอบกับกล้องส่อง

เหล่าทหารแผนที่

เหล่าที่ 15 เหล่าทหารการสัตว์ มีหน้าที่ ดูแลด้านการเกษตรกรรม เครื่องหมายที่ใช้ รูปพญานาคไขว้ ประกอบกับเกือกม้า

เหล่าทหารการสัตว์

เหล่าที่ 16 เหล่าทหารดุริยางค์ มีหน้าที่ให้ความบันเทิงกับทหาร เครื่องหมายที่ใช้ รูปพิณ

เหล่าทหารดุริยางค์

เหล่าที่ 17 เหล่าทหารการข่าว มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวทางทหาร สำหรับเครื่องหมายที่ใช้ รูปสายฟ้ากับลูกศรไขว้ ประกอบกับดาวแปดแฉกบนโล่ห์

เหล่าทหารการข่าว

กองทัพบกไทย 17 เหล่าทหารบก

กองทัพบกไทย 17 เหล่าทหารบก

COMMENT