Browse By

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส BT/HG/CG 2019

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance torch 2019 ในปีนี้ 2562 เป็นการฝึกร่วมประจำปีของหน่วยรบพิเศษไทยกับสหรัฐ โดยในปีนี้มีการฝึกที่จังหวัดลพบุรีและเชียงใหม่

ในการฝึกรหัส BT จะเป็นการฝึกเฟสแรก ก่อนการฝึกร่วมหรือฝึกร่วมผสม ซึ่งจะมีการฝึกอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เช่น Balance torch, Hanuman Guardian และ Cobra Gold

ชุดสำรวจ Us Military

ชุดสำรวจ Us Military ส่วนเตรียมการฝึก Balance torch

ชุดสำรวจ Us Military ส่วนเตรียมการฝึก Balance torch ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี …พักเที่ยงทานอะไรดี? หลังจากที่ชุดล่วงหน้ามาสำรวจพื้นที่การฝึก ในห้วงเดือนธันวาคม 2018 พอถึงเวลาพักเที่ยง ก็ได้เวลาอาหารเที่ยง(Lunch) ทางฝ่ายไทยก็ดูแลด้วยการพาไปทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวก็มี เพิ่มพลังไว้ตอนบ่ายไปตรวจภูมิประเทศต่อ

ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch

ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch

วันที่ 3 ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch : Thai-Us เพื่อเตรียมการฝึกในปีหน้า 2019 …Soon!

หน่วยซีล พาไปตรวจภูมิประเทศเกาะพระ สัตหีบ

หน่วยซีล พาไปตรวจภูมิประเทศเกาะพระ สัตหีบ

ทีมเซอเวย์ ส่วนเตรียมการฝึกบารานทอช(Balance torch) รบพิเศษไทย-สหรัฐ(Thai-Us : Special forces) มาสำรวจพื้นที่การฝึกฐานทัพเรือสัตหีบ เกาะพระ โดยมีซีลไทย(Thai navy seal) หน่วยในพื้นที่คอยสนับสนุน

ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch

ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch

ชุดฝึกหนุมานการ์เดียน ปี 2562 มาสำรวจพื้นที่ฝึกบริเวณ กองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์
Hanuman Guardian 2019 Soon!

ชุดฝึกหนุมานการ์เดียน ปี 2562

ชุดฝึกหนุมานการ์เดียน ปี 2562

ชุดฝึกหนุมานการ์เดียน มาสำรวจพื้นที่

ชุดฝึกหนุมานการ์เดียน มาสำรวจพื้นที่

มาดูทางด้านภาคเหนือกันบ้าง ทีมจัสแมกซ์ไทยพร้อมล่ามแปลภาษา นำชุดสำรวจวิตเตอร์บราร้านทรอด ส่วนล่วงหน้าของทหาร Us มาดูสถานที่ฝึก โดยในปีนี้ใช้พื้นที่ฝึกในกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่

ในการสำรวจก็จะไปดูในเรื่องสถานที่ เช่น ที่พัก สนามฝึก โดยใช้กองร้อยรบพิเศษเป็นที่พักและฝึกไปในตัว ทหาร Us สไตส์ง่ายๆ เข้ากับทหารไทยได้ดี

ชุดสำรวจวิตเตอร์บราร้านทรอด

ชุดสำรวจวิตเตอร์บราร้านทรอด

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ จะมีทุกปี สำหรับเจ้าภาพหลักหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะหมุนเวียนการฝึกไปในแต่ละกรมรบพิเศษ

ส่วนล่วงหน้าของทหาร Us มาดูสถานที่ฝึกรหัส BT

ส่วนล่วงหน้าของทหาร Us มาดูสถานที่ฝึกรหัส BT

ปล. ถึงแม้รัฐบาลไทยจะมาจากการปฏิวัติ แต่ Us ก็ไม่ยกเลิกการฝึกร่วม เช่น Balance torch หรือ Cobra gold เนื่องจากต้องรักษาสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยไว้ …แต่การฝึกอาจลดจำนวนงบประมาณและผู้เข้าฝึกน้อยลง

ทีมจัสแมกซ์ไทยพร้อมล่ามแปลภาษา

ทีมจัสแมกซ์ไทยพร้อมล่ามแปลภาษา

สำหรับการเตรียมการฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐทั้ง 3 เฟส รหัสบารานทรอช, รหัสหนุมานการ์เดียน และรหัสคอบบร้าโกล ในปี 2019 ปีนี้ 2562 สหรัฐและไทย หรือมิตรประเทศอีก 7 ชาติ มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี ทั้งด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ สถานที่ฝึก

ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch Thai-Us

ชุดสำรวจพื้นที่ฝึกร่วม Balance Torch Thai-Us

โดยมีส่วนล่วงหน้ามาตรวจภูมิประเทศการฝึก เตรียมการในเรื่องธุรการ เช่น เรื่องที่พักการนอน อาหารการกิน การสนับสนุนต่างๆ ปีนี้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ด้วยระยะเวลาการฝึกในแต่ละเฟส มีการฝึกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ไม่มีห้วงให้กำลังพลได้พักเลย

ชุดสำรวจ BT ขึ้นเรือไปสำรวจเกาะ

ชุดสำรวจ BT ขึ้นเรือไปสำรวจเกาะ

อีกทั้งฝ่ายสหรัฐ Us ได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ฝึกแบบมัดรวมทั้ง 3 เฟส ตามที่มีการตรวจพื้นที่ไปแล้วตามข้างต้น ในปีนี้รับประกันความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ในการฝึกร่วมผสมทั้ง 3 เฟส BT/HG/CG 2019 ติดตามรับชมกันเรื่อยๆ ในภาคการเตรียมการฝึก ขอลาไปก่อน BYE!

COMMENT