Browse By

การเคลื่อนย้ายกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ฝึก Cobra Gold 2019

การเคลื่อนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 2019 วันเวลา : ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1000 นาฬิกา ประธาน : ผู้แทนกองทัพไทย และผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา สถานที่ : ณ ท่าเรือจุกเสม็ด/ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เรือบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึก

เรือบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึก เข้าเทียบท่าเรือ

ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

เรือบรรทุกคนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ การฝึกคอบร้าโกลด์ 19

การเคลื่อนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 19 ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ️ หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ บรรทุกคนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ซึ่งบรรทุกมาบนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ ออกเดินทางเคลื่อนย้ายมาเทียบท่าที่ประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา

ขนของตอนกลางวัน

ขนของตอนกลางวัน อุปกรณ์สัมภาระการฝึกคอบร้าโกลด์ 19

ขนอุปกรณ์สัมภาระตอนกลางคืน

ขนของตอนกลางคืน อุปกรณ์สัมภาระการฝึกคอบร้าโกลด์ 19

รถถังหลัก M1A1 กับรถบรรทุกหนัก MK36 รอการเคลื่อนย้าย

รถถังหลัก M1A1 กับรถบรรทุกหนัก MK36 รอการเคลื่อนย้าย

การวางแผนการเคลื่อนย้าย เฟสการเคลื่อนย้ายคนของ เข้าพื้นที่การฝึกภาคสนาม(FTX) ในปีนี้ CG 19 ได้วางแผนไว้ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกองทัพไทย(ทบ./ทร./ทอ.) และกองทัพสหรัฐอเมริกา(กกล.สหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิค)

ทหารอเมริกัน ชุดขนส่งลำเลียงคนของ

ทหารอเมริกัน ชุดขนส่งลำเลียงคนของ

จนท.ชุดขนส่ง ลำเลียง รถบรรทุกหนัก MK36 ขึ้นรถพ่วง

จนท.ชุดขนส่ง ลำเลียง รถบรรทุกหนัก MK36 ขึ้นรถพ่วง

ขบวนยานพาหนะ ถูกลำเลียงส่งลงตามพื้นที่ฝึก

ขบวนยานพาหนะ ถูกลำเลียงส่งลงตามพื้นที่ฝึก

รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Assault Vehicle

เคลื่อนย้ายรถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Assault Vehicle

สำหรับพื้นที่การฝึกดำเนินกลยุทธ์กระสุนจริง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย จะใช้เป็นสนามฝึก Combined Arms Live Fire Exercise โดยมีอาวุธหนัก ส่วนดำเนินกลยุทธและอาวุธส่วนยิงสนับสนุน เข้าร่วมการฝึกอย่างมากมายในปีนี้ เช่น รถถังหลัก M1A1, ยานรบสไตรเก้อ, ปืนใหญ่ M777A2 155-MM(แมงมุมยักษ์)

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

ชุดเคลื่อนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 19

ชุดเคลื่อนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 19

ยานพาหนะบรรทุกคนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์

ยานพาหนะบรรทุกคนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์

ในส่วนฝ่ายไทยการจัดกำลังเข้ารับการฝึกกับฝ่ายสหรัฐ ในครั้งนี้ ได้จัด ถ. Stingray จากกองพันทหารม้าที่ 26 เข้าฝึกร่วมกับ ถ. M1A1 สำหรับรถรบฝ่ายไทยจัด รถเกราะล้อยาง แบบ BTR 3E1 กองพันทหารม้าที่ 10 มาฝึกกับรถรบ Stryker

ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ ฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย

ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ ฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย

ถ. Stingray จากกองพันทหารม้าที่ 26 เข้าฝึกร่วมกับ ถ. M1A1

การกลับเข้ามาฝึกเป็นครั้งที่สองหลังจากทิ้งช่วงไปถึง 16 ปี รถถังหลัก M1A1 FEP ในปี 2019

รถถังหลัก M1A1 Abrams สีทะเลทราย ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ(USMC – United States Marine Corps) ในการฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐ️ รหัส Cobra Gold 19 ถูกลำเลียงเข้าพื้นที่ฝึกภาคสนาม สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย และสนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย ณ สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

Main battle tank M1A1

รถถังหลัก M1A1 Abrams(USMC) สนามฝึก ทร. บ้านจันทเขลม

รถถัง M1A1 ได้ถูกจัดให้เข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกได้ฝึกในปี 2002 กองทัพสหรัฐได้ส่ง รถถัง M1A1 HC ของนาวิกโยธินสหรัฐเข้าร่วมการฝึกกับ รถถัง M48A5 ของกองทัพบกไทย

รถถังหลัก M1A1 FEP

รถถังหลัก M1A1 FEP หลังจากฝึกจบ เตรียมเคลื่อนย้ายออก

ถ. M1A1 Abrams

ถ. M1A1 Abrams การกลับเข้ามาฝึกเป็นครั้งที่สองหลังจากทิ้งช่วงไปถึง 16 ปี ตั้งแต่ ปี 2002

COMMENT