Browse By

10 ผู้บัญชาการทหารบก ตอนนั้นถึงตอนนี้ 2019

10 ผู้บัญชาการทหารบก ตอนนั้นถึงตอนนี้ เปลี่ยนผ่าน 2019 บันทึกรวมประวัติผู้บัญชาการทหารบก อดีต ผบ.ทบ. และประวัติผบ.ทบ.คนปัจจุบัน

อดีต ผบ.ทบ. และ ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 31 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีฉายาว่า บิ๊กแอ้ด เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 1 นายร้อย จปร. รุ่นที่ 12 สำเร็จการศึกษาเป็นว่าที่ ร้อยตรี ในปีพ.ศ.2508

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 31

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 33 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547 พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร มีชื่อเล่นว่า ตุ้ย เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 นายร้อย จปร. รุ่นที่ 16 เป็นรุ่นแรกที่ย้าย รร.ตท. ไปที่ตั้งแห่งใหม่ ถ.พระราม 4 การเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับ บิ๊กตุ้ย เป็นผู้บัญชาการทหารบกที่กำเนิดมาจาก เหล่าทหารช่าง

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 33

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 34 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีฉายาว่า บิ๊กป้อม ซึ่งเรียกตามชื่อเล่น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 6 จปร. รุ่น 17 เป็นรุ่นน้องต่อจาก พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร นตท.5 บิ๊กป้อมกำเนิดเหล่าราบ สายบูรพาพยัคฆ์ ในกองทัพบกยุค 3 ป. บิ๊กป้อม ประยุทธ์(บิ๊กตู่) บิ๊กป๊อก พี่น้องสายนี้ได้เป็น ผบ.ทบ. ต่อเนื่องหลายปี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 34

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 35 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน มีฉายาว่า บิ๊กบัง เตรียมทหารรุ่น 6 จปร. รุ่น 17 เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับ บิ๊กป้อม ประวิตร รุ่นนี้เรียนในเตรียมทหารแบบไปกลับไม่ประจำ บิ๊กบัง กำเนิดเหล่าราบ สายรบพิเศษ เป็น ผบ.ทบ. ที่นับถือศาสนาอิสลาม

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 35

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 36 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีฉายาว่า บิ๊กป๊อก ตามชื่อเล่น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 จปร. รุ่น 21 รุ่นเตรียมทหารเป็นเพื่อนกับทักษิณ ชินวัตร แต่ทักษิณเป็นนายร้อยตำรวจ บิ๊กป๊อกกำเนิดเหล่าทหารราบ สายบูรพาพยัคฆ์ เป็นหนึ่งใน 3 ป. พี่น้องสายเลือดเข้มข้นมาตั้งแต่ยุคจบใหม่เป็นร้อยตรีที่ ร.21 รอ.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 36

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 37 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีฉายาว่า บิ๊กตู่ ตามชื่อเล่น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 จปร. รุ่น 23 กำเนิดเหล่าทหารราบ เลือกที่ลงใน ร.21 รอ. เป็นผู้บัญชาการทหารบก อีกท่านที่เคยรับราชการในสายบูรพาพยัคฆ์ ยุค 3 ป. สายเลือดพี่น้องที่ได้ร่วมงานด้วยกันมาตั้งแต่จบเป็นร้อยตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 37

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 38 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร มีฉายาว่า บิ๊กโด่ง ตามชื่อเล่น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 14 นายร้อยจปร. รุ่น 25 เลือกรับราชการใน ร.21 รอ. สายบูรพาพยัคฆ์ ในยุค 3 ป. ได้ถูกเลือกให้มาเป็น ผบ.ทบ. ตามอาวุโส รุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเสี่ยงตายด้วยกันมา เมื่อครั้งสมัยเป็นผู้หมวดผู้กอง

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 38

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 39 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช มีฉายาว่า บิ๊กหมู ตามชื่อเล่น ศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่น 14 นายร้อยจปร. รุ่น 25 เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.อุดมเดชฯ บิ๊กโด่ง เป็นผบ.ทบ. รับตำแหน่งต่อจากเพื่อน ซึ่งบิ๊กหมู กำเนิดเหล่าทหารราบ สายบูรพาพยัคฆ์ เป็นอีกท่านหนึ่งที่เคยร่วมงานกับบิ๊กป้อม ผู้พันกับผู้หมวดเมื่อครั้งเป็นนายทหาร

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 39

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 40 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ชื่อเล่น เจี๊ยบ หรือ บิ๊กเจี๊ยบ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยฯ รุ่นที่ 27 กำเนิดเหล่าทหารราบ เลือกที่ลงในสายรบพิเศษ ถูกเลือกให้เป็น ผบ.ทบ. ด้วยฝีมือขีดความสามารถ ด้วยอาวุโสมาก แต่อายุน้อยเกิดปีระกา พร้อมกับมีแรงหนุนส่ง สายรบพิเศษ

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 40

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 41 วาระดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ชื่อเล่น แดง หรือ บิ๊กแดง ตามชื่อเล่น สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 (ตท.20), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯรุ่นที่ 31 (จปร.31) กำเนิดเหล่าขนส่ง เป็นนักบินปีกหมุน ต่อมาได้เปลี่ยนเหล่าเป็นทหารราบ คอมมานเดอร์ จนได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก เป็นผบ.ทบ. ที่มาจากสายวงศ์เทวัญ ในรอบ 15 ปีเปลี่ยนผ่าน

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 41 ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน(พ.ศ.2561)

COMMENT