Browse By

ประวัติเสรีพิศุทธ์ นตท.8 VS. ทักษิณ นตท.10 กำเนิดเตรียมทหาร

กำเนิดเตรียมทหาร เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นตท.8 VS. ทักษิณ ชินวัตร นตท.10
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 สำหรับท่านทักษิณ ชินวัตร จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ไปสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 โดยทั้งสองท่านนี้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทั้งคู่ อีกทั้งยังเลือกเหล่าตำรวจเหมือนกันอีกด้วย คือเป็นพี่น้องสายเลือดเข้มข้นตั้งแต่โรงเรียนเตรียมทหารในรั้วพระราม 4 จนขึ้นโรงเรียนเหล่าตำรวจในรั้วสามพราน

ประวัติเสรี ทักษิณ

เสรีพิศุทธ์ นตท.8 VS. ทักษิณ นตท.10 กำเนิดเตรียมทหาร

เริ่มจากในรั้วเตรียมทหาร พระราม 4 นตท.8 กับนตท.10 เป็นรุ่นแรกๆ ที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่นตท.5 ซึ่งเข้ามาเรียนรุ่นแรก ในสมัยนั้น นตท.เสรี เตมียเวส เป็นชื่อเดิมของท่าน มีชื่อเล่นว่า ตู่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นตท.รุ่น 12 ชื่อเล่น ตู่ เหมือนพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์

สำหรับท่านทักษิณมีชื่อเล่นว่า น้อย มีฉายาที่เพื่อนร่วมรุ่น รร.ตท. ตั้งให้ว่า แม้ว ทั้งสองท่านเป็นนตท. รุ่นใกล้กันไม่ถึงกับรุ่นติดกัน โดยท่านเสรีพิศุทธ์เป็นเตรียมทหารรุ่นพี่ทักษิณห่างกัน 1 รุ่น เตรียม 8 กับเตรียม 10

ทักษิณ เสรีพิศุทธ์ เตรียมทหาร

สำหรับการเรียนการปกครองการฝึกอบรมในรั้ว รร.ตท. ทั้งสองรุ่นนี้ไม่ทันเห็นฝุ่นกัน โดยท่านเสรีพิศุทธ์รุ่น 8 ปกครองรุ่น 9 จบแล้วก็ขึ้นเหล่าตำรวจ จากนั้นรุ่น นตท.10 ทักษิณจึงเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ถูกรุ่น 9 ปกครองต่อ จากนั้นรุ่น 9 จบ นตท.ปี 2 ขึ้นโรงเรียนเหล่า

การปกครองในโรงเรียนเตรียมทหาร

การปกครองในโรงเรียนเตรียมทหาร ระบบอาวุโส รุ่นพี่รุ่นน้อง

ส่งต่อให้นตท.10 รุ่นทักษิณ ปกครองรุ่นน้องเตรียม 11 ต่อไปอีก 1 ปี จากนั้นรุ่น 10 ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเหล่าอีก 5 ปี โดยท่านทักษิณเลือกที่ลงในเหล่าตำรวจ สำหรับชีวิตในรั้วโรงเรียนเตรียมทหารจนขึ้นเหล่าก็เป็นวัฏจักรวนไปแบบนี้ทุกรุ่นตามกาลเวลาเปลี่ยนผ่านไป

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เสธ.แดง เตรียมทหารรุ่น 11 ถูกปกครองโดยเตรียม 10(รุ่นทักษิณ) ในรั้ว รร.ตท. 1 ปี

COMMENT