Browse By

ประวัติบิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กำเนิดนายร้อยตำรวจ 47

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก เตรียมทหารรุ่น 31 นายร้อยตำรวจ 47

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ปี พ.ศ.2533 กำเนิดนักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 47 วิธีคิดรุ่น นรต. ให้นับรุ่นเตรียมทหารบวกด้วย เลข 16 เช่น รุ่นบิ๊กโจ๊ก นตท.31 + 16 ออกมาเป็นรุ่น นรต.47 เป็นต้น นักเรียนนายร้อยตำรวจสุรเชษฐ์ หักพาล ในขณะนั้นเป็นชั้น 1 อาวุโสต่ำสุดในโรงเรียน อยู่ร่วมกันกับรุ่นพี่ นรต. 4 ชั้นปี ตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก เตรียมทหารรุ่น 31 นายร้อยตำรวจ 47

ชั้น 1 จะเข้าระบบนักเรียนใหม่ เหมือนตอนเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารปีที่ 1 ทุกนายจะรู้ดี ต้องปรับตัวและปฏิบัติตามคำสั่งของรุ่นพี่ที่ปกครอง สำหรับกิจกรรมก็จะมี ขุดเลขชั้นปี ขุดกระบี่ การเรียนศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจะต้องมีการฝึกภาคสนามในห้วงปลายปี จึงจะได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นปีที่ 2

นรต.สุรเชษฐ์ หักพาล นายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 2

นรต.สุรเชษฐ์ หักพาล นายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 2 ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2534

ปี พ.ศ.2534 นรต.สุรเชษฐ์ฯ ในขณะเป็นชั้นปีที่ 2 พี่กลางในโรงเรียนเป็นชั้นที่นิ่งๆ มีพี่ 2 รุ่น มีรุ่นน้อง 1 รุ่นในโรงเรียน รุ่นพี่ไม่ค่อยมายุ่งเพราะอาวุโสแล้ว เรื่องการเรียนการฝึกมีความสำคัญอยู่มาก วัดกันที่วิชาเรียนรวม และสุดท้ายในการฝึกภาคสนามปลายปี จะต้องฝึกหลักสูตรกระโดดร่ม ปีกตำรวจพลร่มเป็นเครื่องหมายที่นักเรียนนายร้อยตำรวจจะต้องเข้ารับการฝึกและนำมาติดหน้าอกให้ได้ เพราะแสดงออกถึงความเป็นนักเรียนเหล่าที่จบจากสถาบันหลัก

ประวัติทักษิณ ชินวัตร เตรียมทหารรุ่น 10 นายร้อยตำรวจรุ่น 26

ปี พ.ศ.2536 นรต.สุรเชษฐ์ฯ ได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นปีที่ 4 พี่ใหญ่อาวุโสที่สุดในโรงเรียน ทำหน้าที่เป็น command ปกครองรุ่นน้องทั้ง 3 ชั้นปีในโรงเรียน ชีวิตสี่ปีในโรงเรียนเหล่า ความเป็นพี่น้องมันจับใจที่สุด ไม่ว่าจะถูกเขาซ่อมหรือต้องซ่อมเขา วงจรชีวิตวนเวียนเป็นอยู่แบบนี้จนกระทั่ง เป็น ว่าที่ ร.ต.ต. ชีวิตภายในรั้วโรงเรียนจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว จะต้องออกไปฝึกหัดงานสอบสวนตามสถานีตำรวจนครบาลต่างๆ ใช้ระยะเวลาฝึกเป็นเวลา 8 เดือน ก่อนจะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ประวัติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. : Gen. Prayut chan o cha From 7 To 64 Years Old

COMMENT