Browse By

รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก AAV ซักซ้อมวิ่งบนบกและในทะเล Cobra Gold 19

มาถึงแล้ว รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก : Amphibious Assault Vehicle (AAV) ฝ่ายสหรัฐอเมริกา นาวิกโยธินสหรัฐ(U.S. Marine Corps)

รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Assault Vehicle

รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Assault Vehicle

บรรทุกเรือมาถึงไทย เทียบท่าเรือจุกเสม็ด เตรียมฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ️ รหัส Cobra Gold 2019

รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก AAV ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ(U.S. Marine Corps)

รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก AAV ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ(U.S. Marine Corps)

เฟสการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก(Amphibious Exercise : AMPHIBEX) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 จะทำการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ ในสถานการณ์ภารกิจโจมตียกพลขึ้นบก โดยเฟสนี้จะฝึกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

ยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

การทดสอบยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกยกพลขึ้นบก(AAV) แบบมีแผ่นเกราะทางด้านข้าง ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา นาวิกโยธินสหรัฐ(USMC) ซึ่งมาจำนวน 1 หมวด เข้าร่วมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ไทย-สหรัฐ️

รถ AAV แบบมีแผ่นเกราะทางด้านข้าง

รถ AAV แบบมีแผ่นเกราะทางด้านข้าง

รถ AAV ทั้งหมดจอดอยู่ที่กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังจากมาถึงไทยแล้ว ก็เข้าปรนนิบัติบำรุงที่กองพัน AAV พล.นย.

ทดสอบสมรรถนะ การวิ่งบนบกและในทะเล รถ AAV นย.

ทดสอบสมรรถนะ การวิ่งบนบกและในทะเล รถ AAV นย.

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรถสะเทินน้ำสะเทินบกและซักซ้อมพลขับเจ้าหน้าที่ประจำรถให้มีความชำนาญ คุ้นเคยกับภูมิประเทศทะเลเมืองไทย จึงต้องทำการทดสอบสมรรถนะ การวิ่งบนบกและในทะเล

รถ AAV กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน

รถ AAV กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน

สำหรับการระบายพลเข้าสู่ชายฝั่งทะเล ยกพลขึ้นบกไม่มีการทดสอบ รอดูในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นวันที่มีการฝึกเฟสโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2019

ซักซ้อมการฝึกเฟสโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึก CG 19

ซักซ้อมการฝึกเฟสโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึก CG 19

COMMENT