Browse By

ประวัติผู้พันเบิร์ด พ.อ.วันชนะ สวัสดี : Col. Wanchana Sawasdee Profile

ประวัติผู้พันเบิร์ด พ.อ.วันชนะ สวัสดี : Col. Wanchana Sawasdee Profile

ประวัติผู้พันเบิร์ด พ.อ.วันชนะ สวัสดี ในชั้นประถมเรียนที่โรงเรียนวิสุทธรังสี ต่อมาชั้นม.ต้นได้ศึกษาต่อที่ รร.สุรศักดิ์มนตรี พออายุ 18 ปี ได้สมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร หลังจากที่สอบในครั้งแรกไม่ติด สำหรับในครั้งที่สองสอบติดในส่วนของกองทัพบก จากนั้นจึงเข้าไปศึกษาต่อใน รร.ตท. รุ่นที่ 34 เป็นเวลา 2 ปี จบจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้ผ่านเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนเหล่า รร.จปร. ปัจจุบันเป็นหน่วย รอ. รักษาพระองค์ มีระยะเวลาเรียน 5 ปี หลังจบการศึกษาผู้พันเบิร์ดเลือกเหล่าทหารม้า เป็นหน่วยรบ ในกองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตำแหน่งก็เป็นไปตามวาระตั้งแต่ ผู้หมวด ผู้กอง ฝอ.3 พันตรี ไปต่อด้วยเรียนเสธ. ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

จากนั้นพ.ต.วันชนะ ขณะนั้นเลือกที่ลงใน กร.ทบ. เปลี่ยนแนวมาเป็นสายกิจการพลเรือน ในฐานะฝ่ายอำนวยการ เพราะว่าตั้งแต่เป็นร้อยตรีถึงพันตรี ผู้พันเบิร์ดมีผลงานการแสดงทั้งในจอเงินจอแก้ว หนังละคร ถ่ายแบบให้กับนิตยสาร แม็กกาซีนในหลายๆ ค่ายสำนัก ถ้าให้ลาออกจากทหารไปเป็นดาราก็ได้ ไม่อดตายแน่นอน แต่สายทหารที่ท่านเลือกลงหลังจบ เสธ. เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ได้ทำงานร่วมกับสื่อโทรทัศน์ ผู้พันเบิร์ดได้ใช้ความสามารถแสดงออกให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นในฐานะฝ่ายอำนวยการเป็นเวลา 2 ปี ได้เลื่อนยศเป็นพันโท

ประวัติ พ.อ.วันชนะ สวัสดี

พ.อ.วันชนะ สวัสดี Then and Now, 1996 Vs 2018

แต่งตัวรอสักพักก็ได้เป็น ผบ.หน่วย ผู้บังคับกองพันนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ ท่านได้ใช้บทบาทของนักแสดงและสื่อโทรทัศน์ในการทำงาน พัฒนานักเรียนนายร้อยและช่วยเหลือประชาชน จนครบวาระ 2 ปี ก็ได้เลื่อนยศเป็นพันเอก มาทำงานที่กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก และได้ย้ายข้ามห้วยมากระทรวงกลาโหม กองประชาสัมพันธ์ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พ.อ.วันชนะ ได้เลื่อนยศเป็น พันเอกพิเศษ ติด น.5 ขาไก่ เป็นที่เรียบร้อยโดย ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ประดับยศให้ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

สำหรับประวัติ พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ดที่แฟนๆ หรือ FC รู้จักกันในชื่อนี้ ตอนนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักผู้การคนนี้ เรียกผู้การได้แล้วเพราะว่า ผู้พันได้เลื่อนยศเป็นพันเอก(พิเศษ) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถ้าเทียบเท่าก็เป็นผู้การในหน่วยรบ สายคอมมานเดอร์ แต่ศักดิ์ศรีต่างกันทั้งอำนาจและทรัพยากร สำหรับแนวทางการเลือกที่จะมาสายประชาสัมพันธ์กิจการของกองทัพ ได้ร่วมงานกับพลเรือน สื่อสารมวลชนก็ดี พ.อ.วันชนะ สวัสดี มีความเหมาะสมในหลายๆ ด้านประสบการณ์ ขีดความสามารถมาเต็มมาก

….จากเด็กธรรมดา สอบเข้าเตรียมทหาร มาเป็นนายร้อย จบมาเป็นนายทหาร ตอนนี้ยศ พ.อ.(พ.) รวมเวลารับราชการ 26 ปี เหลืออายุรับราชการ 14 ปี รอดูกันต่อไปสำหรับ พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ดจะได้ พล.ต. ในตำแหน่งอะไร ที่ไหน ขอให้แสดงความสามารถให้เต็มที่มีแฟนๆ FC คอยให้กำลังใจอยู่ BYE!

ประวัติผู้พันเบิร์ด

ประวัติผู้พันเบิร์ด : พ.อ.วันชนะ สวัสดี

Col. Wanchana Sawasdee Evolution from 3 To 46 Years Old.

Wanchana “Colonel Bird” Sawasdee studied at the Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS) Class 34 in 1991 and later graduated from Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) Class 45 in 1996. After graduating from the Chulachomklao Royal Military Academy, he served in the 19th cavalry battalion.

Colonel Wanchana Sawasdee was born in Lampang province on August 26, 1972. His father was a soldier. Colonel Wanchana was promoted to company commander, 19th cavalry battalion(2000). In 2004, he became an Operations & Training Staff Officer of the 19th cavalry battalion.

Colonel Wanchana graduated from Command and General Staff College(CGSC) in 2006. After graduating from the CGSC, he served in the Department of Civil Affairs, Royal Thai Army.
In 2011, he served as a commander of the Cadet Battalion, King’s Guards, staff officer of the Civil Affairs, RTA(2013), and finally staff officer of the Ministry of Defence(2018).

COMMENT