Browse By

เคลื่อนย้ายกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 19

มาถึงแล้ว การเคลื่ยนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก พื้นที่สนามฝึก ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย นำโดย รถถังหลัก M1A1 Abrams(USMC) หลังจากมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง ถูกลำเลียงมาทางถนน เข้าพื้นที่การฝึกภาคสนาม(FTX) สุโขทัย

รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย พรางตัวเข้ากับพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3

ถ. M1A1 Abrams จับคู่กับ รถรบ Stryker มาถึงแล้ว สนามฝึกบ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย รถถังหลัก M1A1 สีทะเลทราย ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐ(USMC) ยานพาหนะในส่วนดำเนินกลยุทธกำลังเข้าตีหลัก มาคู่กับยานรบสไตเก้อ รถรบทหารราบเข้าตี ส่วนติดตามและสนับสนุน ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ามาฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 19 ในปีนี้ด้วย

รถถังหลัก M1A1 Abrams USMC ส่วนดำเนินกลยุทธ

ยานรบ สไตเก้อ กองทัพบกสหรัฐ ส่วนติดตามและสนับสนุน

ฝ่ายสหรัฐจัดรถถังหลัก M1A1 มาคู่กับ ยานรบ Stryker ฝึก CG 19

ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (อ.บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย ใช้เป็นสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ฝึกร่วมผสม Cobra Gold 19

รถหนัก คนของถูกลำเลียงเข้าพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

พื้นที่สนามฝึกบ้านด่านลานหอย ที่ตั้ง ทก.ฝึก

ชุดส่วนล่วงหน้า ทหารไทยและทหารอเมริกัน เตรียมการการฝึกลำเลียงของหนักเข้าพื้นที่

ปีนี้ CG 19 ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ จะฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย คุณลักษณะและขีดความสามารถของรถถัง มีเกราะที่แข็งแกร่ง ป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่ง มีสายพาน ทำให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว อาวุธเล็งตรงปืนใหญ่รถถัง อาวุธที่รุนแรง เด็ดขาด มีอำนาจการทำลายสูง เสียงเครื่องยนต์ ข่มขวัญข้าศึก และมีการสื่อสารกว้างไกล เสาวิทยุ ถ. ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างดำเนินกลยุทธ สำหรับแผนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ได้จัดในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ถ.หลัก M1A1 นย. สหรัฐ ฝึกร่วมกับรถถังเบา Stingray ทบ. ไทย

ถ.หลัก M1A1 นาวิกโยธิน สหรัฐ การจัด 1 หมวดรถถังจะมี รถถังจำนวน 4 คัน

ถ. M1A1 Abrams การกลับเข้ามาฝึกเป็นครั้งที่สองหลังจากทิ้งช่วงไปถึง 16 ปี ตั้งแต่ ปี 2002

COMMENT