Browse By

เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรกระโดดร่มทหารบก

เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรกระโดดร่มทหารบก – Parachute freefall training

การเปิดหลักสูตรกระโดดร่มในลักษณะนี้สามารถที่จะเปิดได้ในรุ่นต่อๆไป เพราะว่าที่ผ่านมาขอกองทัพบกเปิดทุกปี ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่สอง การศึกษาจะมีอยู่สองส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือเร่งด่วน จะกี่หลักสูตรก็ตาม ทุกปีก็จะมาจัดหลักสูตรว่าจะเปิดหลักสูตรอะไรบ้าง ร่ม จู่โจม ตอนหลังมามีหลักสูตรปรับพื้นฐานเข้ามาอีก

ฉะนั้นหลักสูตรโดดร่มแทรกซึมฯ จึงต้องปรับไปอยู่ในส่วนที่สอง พออยู่ในส่วนที่สอง กองทัพบกก็ไม่รู้จะเกลี่ยงบฯ ตรงไหนมา จึงทำให้ไม่มีการฝึก เราถึงผลักดันให้มีการฝึกกระโดดร่มในลักษณะประยุกต์ที่นี่นั่นเอง ฉะนั้นนักเรียนจึงเป็นโมเดลหนึ่ง ที่จะชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรตรงนี้ หลังจากที่ผ่านการฝึกจบไปแล้ว ต้องสรุปให้ชัดเจนว่าผลการฝึกออกมาอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย อะไรต่างๆ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการนำเสนอในการฝึกครั้งต่อไป

กระโดดร่มฮาโล

ระบบการฝึกโดดร่มพร้อมกับประสิทธิภาพของครูฝึกที่วางใจได้

สำหรับการใช้ สป.3 อากาศ หน่วย นสศ. ได้ให้การสนับสนุน รวมทั้งในส่วนอากาศยานในส่วน ทบ. ได้สนับสนุน เพราะว่าในห้วงหลังๆ หลักสูตรกระโดดร่มหรือหลักสูตรส่งทางอากาศก็ดี มันจะฝืดในเรื่องอากาศยานสนับสนุน ก็คงจะทราบดีแม้กระทั่งการกระโดดตามวาระของหน่วยเอง เพราะฉนั้นตรงนี้ก็ขอให้พวกเราได้แสวงประโยชน์ ผมไม่ห่วงในเรื่องการฝึกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ส่วนใหญ่ก็คิดว่าผ่านหมด เพียงว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย การฝึกต้องราบรื่น ต้องมีอุปกรณ์ ต้องมีเครื่องมาสนับสนุนให้ได้ราบรื่น มันก็จะไม่สะดุด

วันนี้จึงมาพบในส่วนที่นักเรียนจะทำการโดดในวันต่อไป อย่างไรก็ตามจะต้องให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวนครั้งของแต่ละคนในการกระโดดร่มขึ้นอยู่กับครู ซึ่งผมได้ให้แนวทางไว้แล้ว

การฝึกฝนโดดร่มเพิ่มขีดความสามารถควบคู่ไปกับความมั่นอกมั่นใจต้องมีการสักการะแม่ย่านาง

COMMENT