Browse By

กระโดดร่มสิ่งที่จะต้องรู้และจดจำ

กระโดดร่มสิ่งที่จะต้องรู้และจดจำ – Parachute training school

สำหรับสิ่งต่างๆที่พวกนักเรียนในหลักสูตรกระโดดร่มได้เรียนรู้ บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเดิมบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ เพราะฉะนั้น มันก็จะเกิดขึ้นด้วยความชำนาญ ความชำนาญต่ออุปกรณ์นั้นๆ ความชำนาญต่ออุปกรณ์ใหม่ หรืออะไรต่างๆ อันนี้ก็ขอให้ต้องมีการทบทวน หรือว่าในโอกาสต่างๆ ที่มีการฝึกโดดร่ม พวกเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทน เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบางครั้ง สิ่งอุปกรณ์หาย ชำรุด ลองมองกลับไปย้อนดู เกิดจากบางทีนักเรียนไปรับร่มแล้วโดดเลย บางทีไม่ได้มาทบทวน อย่างร่มแบบ MC-5 ที่มันหาย ร่มหาย อุปกรณ์หาย ก็คือคนที่ไม่ได้มาฝึกทบทวน บางหน่วยอาจจะหลุดไปเล็ดลอดไปว่า ไปโดดกัน อนุญาตกันอะไรต่างๆ ฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วได้เคร่งครัดในเรื่องนี้มาก ว่าคนที่จะกระโดดร่มด้วยอุปกรณ์ MC-5 ต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแบบแล้ว คือคนที่เข้ามารับการอบรมแล้ว โรงเรียนมีการบันทึก

กระโดดร่มรอเครื่องบิน

โดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

หากหน่วยส่งรายชื่อมามีการโดดแบบกระตุกเอง MC-5 ก็จะมาดูว่า MC-5 ที่ส่งรายชื่อมาเนี่ยให้ไปดูสิว่า ได้ผ่านมาไหม ถ้าไม่ผ่าน ให้ตัดออกไป ส่งมา 10 คน ถ้าผ่าน 4 คน ก็โดดแค่สี่คน นี้แหละจะเป็นส่วนที่ควบคุมมาตรฐาน ควบคุมความปลอดภัย เพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ต่อไปหน่วยต้องมอบภารกิจหรือว่ามีภารกิจค่อนข้างมาก เพราะว่าเมื่อนักเรียนจบหลักสูตรกระโดดร่ม เราก็จะได้เกียรติบัตร ได้ประกาศนียบัตรรับรองจบแทรกซึมรุ่นนี้ แต่รูปแบบของการฝึกเนี่ย ก็นำไปประยุกต์ คือการฝึกขออนุมัติกองทัพบก สำหรับผู้ที่โดดมาแล้ว เพียงว่าให้ครูโรงเรียน มาดูว่าเป็นไง ท่าทาง อะไรต่างๆ ถูกต้องไหม อะไรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็มาปรับให้เข้ากรอบเดียวกัน

เหตุว่ามันก็มีหลายคนที่เก่งในทางที่ผิดๆ ก็มี ฉะนั้นเราต้องเก่งในทางที่ถูกต้อง ชำนาญในทางที่ถูกต้อง จึงขอฝากข้อนี้ไว้ เนื่องจากต่อไปหรือในอนาคตก็คงต้องใช้พวกเราเป็นหลัก ส่วนที่ยังเป็นลักษณะยังไม่มีใบรับรองก็ทยอยมาเข้ารับการฝึกกระโดดร่มในรุ่นต่อไป

อุปกรณ์ฝึกโดดร่มเครื่องมือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

COMMENT