Browse By

ทหารพลร่มฝึกกระโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง

ทหารพลร่มฝึกกระโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง – Military freefall school

กระโดดร่มในวันนี้เป็นสัปดาห์แรกที่ต้องเรียนในเรื่อง Ground Training พื้นฐานบนภาคพื้นต้องเปรี๊ยะ หลังจากที่ฝึกในท่าแดะมาแล้ว นักเรียนทหารรบพิเศษถึงกับหลังอ่อนกันเลย บางคนจากที่หลังแข็งมา เจอฝึกท่าแดะไปหนึ่งสัปดาห์ขอบอกว่าสบายๆซิลๆ บนพื้นราบท่าเตรียมนอนลงกับพื้นในท่าคว่ำ พอครูฝึกสั่งแดะขึ้นมา นักเรียนจะทำโดยอัติโนมัติได้ทันที สำหรับท่าทางของแต่ละคน ก็จะโดนครูจับปรับแก้กันตรงนั้นเลย แล้วก็ให้นักเรียนจำความรู้สึกตอนนั้นไว้ให้ดี เพราะนี่แหละคือท่าแดะในการกระโดดร่มของนักเรียนที่จะจำและติดตัวเราไปตลอด ต่อไปนักเรียนอยู่ในท่า Stand by

กระโดดร่ม Halo35

ทหารพลร่มฝึกกระโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง – Military freefall school

ท่าสแตนบาย อยู่ในท่าฟอกเล็ก นอนคว่ำหน้า พอครูสั่งว่า 3 วินาที โดด ให้แดะขึ้นมาเลย พร้อมกับเงยหน้าขึ้น อย่าก้มหน้า อย่าลืมนะวินาทีที่ 3 นักเรียนต้องเห็นห่วงดึง โดยการฉากหน้าไปทางข้างพร้อมกดคางนิดนึง โดยไม่เอี้ยวหน้า

ต่อไปฟัง…3 วินาที โดด !!! 1001…1002…1003 ดู จับ ดึง เมื่อดึงห่วงดึงได้แล้ว ให้นับต่อ 1001…1002…1003…1004 ตรวจร่ม

ร่มไม่กาง !!! ทวนคำสั่ง ร่มไม่กาง ดู จับ แดะ ตัด ดึง ตรวจร่ม ครูสั่ง เลิกทำ

เวลาดู เราไม่ดู ไปข้างใดข้างหนึ่ง มองไปตรงๆ สายตาทั้งคู่ ซ้ายก็ดูห่วงดึงร่มช่วย ขวาก็ดูที่หมอนคัท ก่อนที่นักเรียนจะจับ นักเรียนก็ต้องเห็นชิ้นส่วนนี้ทั้งสองชิ้นนี้แล้ว ทั้งหมอนคัทสีแดง และห่วงดึงร่มช่วย ถ้ามองไม่เห็นให้ใช้สายตาชำเลืองมองต่ำ มันจะอยู่ระดับหน้าอกพอดี ซึ่งอยู่ที่การแต่งร่ม การผูกมัดรัดตึง อุปกรณ์ตัวร่มถุงร่ม สายรัดหน้าอก สายรัดขาปรับให้กระชับพอดี

แนะนำคุณลักษณะร่ม MC-5 ตอนที่ 1 (ร่มหลัก FF)

COMMENT