Browse By

ฝึกโดดร่มทางทหารหน่วยรบพิเศษ

ฝึกโดดร่มทางทหารหน่วยรบพิเศษ – Military parachuting

การฝึกโดดร่มทางทหาร Military Free Fall ของหน่วยรบพิเศษ จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนสงครามพิเศษ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเขาเอราวัณ ค่ายเอราวัณ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี นักเรียนในหลักสูตรโดดร่มส่งทางอากาศหรือโดดร่มทางทหาร MFF จะมาฝึกโดดร่มที่นี่จนจบหลักสูตร รวมถึงคอสฝึกต่างๆ ตามวงรอบประจำปีของโรงเรียนสงครามพิเศษทุกหลักสูตรก็จะมาฝึกที่นี่ทั้งหมด

สำหรับการฝึกโดดร่มในสัปดาห์แรกก็จะใช้พื้นที่ฝึกบริเวณเยื้องๆหน้า บก.รร.สพศ. โดยใช้อาคารสโมสรข้างโรงเรียนเป็นที่รวมแถวตอนเช้า ตรวจยอด เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน “ละเอียด รอบคอบ ไม่ประมาท ปลอดภัยเสมอ” ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติประจำที่นักเรียนในหลักสูตรโดดร่มจะต้องปฏิบัติในทุกๆตอนเช้า

กระโดดร่ม Halo35

กระโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง โรงเรียนสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

หลังจากนั้นก็จะเป็นการฝึกใน Week 1 : Ground Training ในเรื่องท่าทางในการโดดร่ม ท่าแดะ ท่าฟ๊อก ท่าแบกโลก นักเรียนฝึกมาหมดแล้ว วันนี้ครูฝึกจะมาสอนในท่ายืน Stand by ท่าเตรียมนักเรียน!! ต่อไปท่ายืน ยืนปลายเท้าเสมอกัน ความกว้างของขาอยู่ประมาณแนวไหล่ โดยประมาณ ไม่แคบ ไม่กว้างจนเกินไป การสปริง สปริงด้วยปลายเท้าออกไป สปริงตัวด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างพร้อมๆกัน ไม่ไปข้างใดข้างหนึ่ง ให้ไปพร้อมๆกัน แล้วเวลาสปริงตัว สปริงออกมาข้างหลัง ไม่ใช่ดีดตัวขึ้น เวลาโดดจริงก็เหมือนกันเราไม่ใช่ดีดตัวขึ้นไป อาจจะโดนแพนหางด้านบนเครื่องบินได้ ฉะนั้นกระโดดมาขอให้ออกตรงๆ ถอยตรงๆ เมื่อเท้าพ้นพื้นแล้ว ปากนับทันที 1001…1002…1003 ดู จับ ดึง ตามนั้น

ถ้าเกิดขาแคบมือกว้างก็เกิดการหมุนเช่นกันเมื่อนักเรียนถ่วงไปลึกๆ แนวขาทั้งสองข้างต้องกว้าง ปลายเท้าอยู่ในแนวหัวไหล่ ทำมุม 45 องศา ไม่ตั้งตรงและไม่เหยียดอยู่ประมาณ 45 องศา โดยประมาณ จำเอาไว้นะครับ หน้าขาท่ายืนอย่างขี้เหร่ต้องย่อเสมอกันและยกก้นขึ้นมาเล็กน้อย

การซักซ้อมในวันนี้ เราจะทำการซักซ้อมอย่างนี้ทุกวัน ไม่ว่าเราจะเริ่มโดดแล้ว หรือกำลังโดดอยู่อะไรก็ตาม จะต้องมีการซักซ้อมอย่างนี้ตลอดทุกวันไม่มีการเว้นว่าโดดมาแล้ว เราถ่วง 10 เราก็ซักซ้อม 10 เราถ่วง 20 เราก็ซักซ้อม 20 อันนี้จะเป็น รปจ. ที่เราจะต้องทำ ไม่ทำไม่ได้ มันอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติฝึกโดดร่ม

การโดดร่มแบบต่อสาย Static line และโดดร่มแบบกระตุกเอง Free Fall ตัดสายอีก 5 จั๊ม

COMMENT