Browse By

ฝึกกระโดดร่มทางทหารหลักสูตรฮาโล

ฝึกกระโดดร่มทางทหารหลักสูตรฮาโล – Military Freefall

การฝึกกระโดดร่มในหลักสูตรฮาโล ในสัปดาห์แรกจะเป็นการฝึกขั้นพื้นฐาน Ground Training เป็นการฝึกบนภาคพื้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และขีดความสามารถในเรื่องของท่าพื้นฐานในการกระโดดร่ม การบังคับร่ม การอยู่ในอากาศ การแก้ไขปัญหาเหตุติดขัด คุณลักษณะของร่ม อุปกรณ์ประกอบ การพับร่ม การเก็บร่ม และการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ซึ่งที่กล่าวมานั้นยังไม่หมดวิชาความรู้ที่นักเรียนในหลักสูตรจะต้องเรียนรู้ให้หมดภายใน 1 สัปดาห์นะครับ เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลย สำหรับท่าแรก “ท่าแบกโลก” แบกโลกท่าเตรียมนักเรียน!!!

แบกโลกท่าเตรียม แบกโลก ทำ!!! แบกโลกขาพยายามเข้ามาให้ชิดก้นมากๆ ดันแล้วล๊อคท่าไว้ 15 วินาที ดันเอาไว้นักเรียน อย่าเอาหัวไปค้ำ หัวค้ำมันไม่เกิดประโยชน์หรอกนักเรียน ทำแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ เลิกทำ

กระโดดร่มHalo

ฝึกกระโดดร่มทางทหารหลักสูตรฮาโล – Military Freefall

เดี๋ยวก็จะได้รู้ล่ะว่าใครหลังแข็งไม่แข็งก็ตอนนี้แหละนักเรียน ใครหลังอ่อนๆ รับรองว่าการกระโดดร่มแดะออกจะง่ายดี แบกโลกท่าเตรียม แบกโลก ทำ!!! พวกหัวค้ำพื้นไม่มีประโยชน์ ดันขึ้นมา

ต่อไปท่าแอ่นตัว ท่าแอ่นตัวเอามือจับขา ท่าเตรียม เตรียม!!! พยายามดึงเข้ามาลึกๆ นะ เชิดหน้าขึ้นมา พอครูสั่งว่าทำเชิดหน้าขึ้นมา เงยหน้าขึ้นมาเยอะๆ การเงยหน้าขึ้นมาเยอะๆ ทำให้พวกเราเกิดการแดะโดยธรรมชาติของมัน แอ่นตัว ทำ!!! นักเรียนล๊อคท่าไว้ แล้วจำความรู้สึกแบบนี้ไว้ อยู่ในท่าแอ่นตัวสัก 10 วินาที เลิกทำ ดีมากนักเรียน …..

แอ่นตัว ท่าเตรียม เตรียม!!! ครู: แอ่นตัว ทำ!!! ขึ้นมา ยกขึ้นมา เชิดหน้าไว้นักเรียน เลิกทำ ต่อไปเปลี่ยนท่า?

12 ก.ย.57 กระโดดครั้งแรกวันแรก ลำ 3

เที่ยวบินที่ 3 ปล่อย 3 รอบ
รอบแรก H-3 ยืนประตู
รอบสอง H-13 ยืนประตู
รอบสาม H-25 ยืนประตู

COMMENT