Browse By

ท.ทหาร ผลัดปลด ใบแดงหมดอายุ

ท.ทหาร ผลัดปลด ใบแดงหมดอายุ ใกล้เข้ามาแล้ววันปลดประจำการของทหาร

พี่ๆน้องๆที่รับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบก และกองทัพอื่นๆ

ทัพเรือ ทัพอากาศ อยู่ครบกำหนด 2 ปี หรือใครสมัครมา ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเข้ามาก็ดี

อยู่ 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ว่ากันไปตามสิทธิ์ อยู่จนครบวันปลดประจำการ หวังว่าคงไม่มีเลื่อนวันปลด

พี่น้องทหารที่ปลดในผลัดโควิดแบบนี้ หน่วยจะมีมาตรการการปลดแบบปลอดเชื้อ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19

และกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกกำหนดอย่างเคร่งครัด การตรวจคัดกรองทหารทุกนายจะต้องไม่มีไข้ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่มีการติดเชื้อโดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หรือสาธารณสุข

สำหรับคนที่อยู่ก็สู้ต่อไป คนที่อยู่มาก่อนก็ได้เลื่อนเป็นปี 2 เป็นรุ่นพี่ตามอาวุโส ถือว่าเป็นทหารเก่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ซึ่งเตรียมถ่ายทอดไปสู่รุ่นน้องรุ่นต่อไป น้องใหม่ก็จะเข้ามาแทนผลัดที่ปลดเป็นวงรอบประจำปีวนไป เก่าไปใหม่มาก็ว่ากันไป

ผลัดปลดเตรียมแพคของกลับบ้าน

คนอยู่ก็สู้ต่อไป ฝึกจบเตรียมขึ้นกองร้อย

COMMENT