Browse By

Tag Archives: สมบัติ บัญชาเมฆ

ร้อยตรีบัวขาว

ว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ จากนายสิบสู่นายร้อย ปี 2562

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือว่าที่ ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek From 6 To 36 Years Old บัวขาว บัญชาเมฆหรือที่ทุกคนรู้จักในนาม สิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับราชการในสังกัดกองทัพบกตั้งแต่ ปี 2014 ตอนนั้นก็อายุ 32 ปี