Browse By

Tag Archives: ภาคย์ โลหารชุน

ดาราทหารคนดัง

4 ดาราทหารคนดัง เปลี่ยนผ่าน 2019

4 ดาราทหารคนดัง เปลี่ยนผ่าน 2019 : ผู้พันเบิร์ด, หมอภาคย์, บัวขาว, สมรักษ์ ใกล้สิ้นปี 2019 ก่อนที่จะผ่านไป มาดูทหารคนดังหรือทหารดาราก็ดี ที่ได้สร้างชื่อเสียง ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนไทยและชาวต่างชาติ

ผู้พันเบิร์ด หมอภาคย์

ประวัติผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี VS หมอภาคย์ โลหารชุน 2018

ประวัติผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี Vs หมอภาคย์ โลหารชุน : Col. Wanchana Sawasdee Vs Lt. Col. Dr. Phak Lohanchun Transformation ★ 2018 เรื่องราวประวัติ พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้พันเบิร์ด และรูปภาพผ่านกาลเวลาเล่าเรื่องประวัติ พ.ท.ภาคย์ โลหารชุน หมอภาคย์ ฮีโร่ถ้ำหลวง เปลี่ยนผ่าน ปี 2018

ประวัติพันโทภาคย์ โลหารชุน : Lt Colonel Dr Phak Lohanchun Profile

ประวัติพันโทภาคย์ โลหารชุน หมอภาคย์ถ้ำหลวง : Lt Colonel Dr Phak Lohanchun Profile & Biography โรงเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าได้หล่อหลอมนักเรียนแพทย์ทหารภาคย์ โลหารชุน โดยผ่านระบบการฝึกแบบทหารเอาวินัยมาจับใส่ มีขั้นตอนการรับน้อง มีระบบอาวุโส มีระบบเกียรติศักดิ์